Ingrid Dahl Hovland Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen

- Veiene skal legge til rette for verdiskapningen Norge skal leve av

Det sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i forbindelse med en analyse Oslo Economics og Statens vegvesen har utarbeidet for å gi et bilde av hvordan transporten vil utvikle seg i fremtiden.

Utredningen fra Oslo Economics peker på at veitransportens konkurransekraft øker i årene framover.

- Veinettet og de lange korridorer må utvikles slik at bilister og transportører kommer trygt fram og til planlagt tid, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

- Vi skal legge til rette for økt mobilitet i samfunnet, men også bidra til å styre utviklingen i riktig retning, sier vegdirektøren videre.

Transportsektoren skal gjennom en grønn omstilling. Mot 2050 skal Norge bli et nullutslippssamfunn. Allerede om åtte år skal transportsektorens utslipp halveres. 2050 er også året hvor Norge skal nå målet om null drepte og hardt skadde i trafikken.

- Hvis koronaen gir nye vaner, kan det bidra til målene om miljøvennlig transport i byområdene. Staten skal bidra med 80 milliarder kroner til byområdene i neste transportplanperiode, påpeker vegdirektøren.

Vegvesenet peker på at trafikk på vei er en bærebjelke i Norge.

- Både privat biltrafikk og godstransport vil øke betydelig mot 2050. Oslo Economics’ analyse viser at veitransporten blir mer konkurransedyktig. Bilreisene vil øke, men i noen grad vris fra arbeidsreiser til fritidsreiser, skriver etaten.