Konsernsjef i Roadworks AS, Jan Tore Klemmetsen (t.v.) signerer kontrakten på 146,9 mill. kroner med Statens vegvesens regionsjef Kjell Inge Davik.

Veidrift tar over veivedlikeholdet etter Mesta i Vestfold nord

Torsdag signerte regionvegsjef i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, ny driftskontrakt for området Vestfold nord med entreprenøren Veidrift.

Veidrift, som er en del av konsernet Roadworks AS, fikk den nye kontrakten til en pris på 146,9 mill. kroner. Det kom inn fire tilbud til drift- og vedlikeholdskontrakten, som har en varighet på tre år. 

- At perioden nå er redusert fra fem til tre år, skyldes at Vegvesenet fra 2019 vil endre de geografiske inndelingene for driftskontraktene i Vestfold, og at de tre kontraktene da kan avsluttes samtidig, sier Gunnar Hasle, som er prosjektleder for drift og vedlikehold Vestfold i Statens vegvesen.

Kontraktsområdet Vestfold nord omfatter E18 nordover fra Sem til Drammen, fylkesveiene øst for E18 opp til Horten, og derfra hele fylkets bredde til Telemark og Buskerud grenser.

Veidrift har siden 2012 hatt den tilgrensende kontrakten Vestfold øst, som består av Horten, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. De fikk sågar utmerkelsen Hedrende omtale i Vegdirektoratets Vakre vegers pris for vedlikehold i 2014. Nå får de også utfordringen med E18 fra Tønsberg til Drammen, og Lågendalen fra Steinsholtkrysset til Kongsberg.

– Dette er veistrekninger med stor trafikk og ikke minst stor oppmerksomhet fra trafikantene, særlig på vintervedlikehold, presiserte Gunnar Hasle fra Vegvesenet, så forventningen til den nye entreprenøren er derfor stor. Veidrift har i dag, i tillegg til kontrakten for Vestfold øst, også fire vedlikeholdskontrakter på den andre siden av Oslofjorden, i Østfold og Akershus. Veidrift skal dermed ha god kompetanse fra tilsvarende høytrafikkerte europaveier, sier Hasle.

I Vegvesenet er det byggeleder Odd Tandberg som har den daglige oppfølgingen av entreprenøren og området Vestfold nord. Den nye kontrakten trer i kraft fra 1. september 2016.

Veidrift er en enhet i Roadworks-konsernet, som også har veielektro, veibelysning, bruvedlikehold og veisikring i sin portefølje. Entreprenøren har en lokasjon på Sem som nå vil drifte begge deres kontrakter med Vegvesenet i Vestfold.