Foto: Veidekke

Foto: Veidekke

Veidekkes skandinaviske miljøpris til Kompetansesenteret for asfalt

Vinner av årets skandinaviske miljøpris i Veidekke er Kompetansesenteret for asfalt, som har utviklet en mer miljøvennlig asfalt med plantebasert bindemiddel.

– Miljøasfalten kan redusere CO2-utslippene fra asfaltproduksjon med opp mot 80 prosent, skriver Veidekke i en pressemelding.

– Kompetansesenteret for asfalt har tatt bransjens klimagassutfordring i egne hender. Med systematikk og nysgjerrighet har de utviklet et nyskapende produkt som reduserer Veidekkes egne klimagassutslipp vesentlig og kan gjøre det samme for bransjen. Kompetansesenteret har også engasjert egen ledelse og fått kunden med på å teste produktet i praksis, og dette er en arbeidsmetode vi vil bruke igjen for sette en mer bærekraftig kurs for bransjen vår, sier Catharina Bjerke, bærekraftdirektør i Veidekke og juryens leder, i meldingen.

– Vi er svært glade for prisen og anerkjennelsen, og ikke minst er vi veldig stolte over å ha utviklet et produkt som kan bli banebrytende for hele bransjen. Tradisjonell asfaltproduksjon med bitumen medfører betydelige klimagassutslipp. Ved å erstatte bindemiddel basert på fossil råolje med et plantebasert alternativ, tar vi et langt skritt i retning av helt klimanøytral asfalt, sier Okstad, sier Trine Okstad, innovasjonsleder ved Veidekkes kompetansesenter for asfalt i Trondheim.

Veidekke la første prøvestrekning miljøasfalt med plantebasert bindemiddel på fylkesvei 700 i Trøndelag høsten 2020.

– Så langt har miljøasfalten vist seg å ha minst like gode kjøre- og slitasjeegenskaper som tradisjonell asfalt. I 2021 startet Veidekke produksjon av miljøasfalten ved fem av sine asfaltfabrikker, og til nå er 85.000 tonn av den nye asfalten fordelt på 130 kilometer vei. Veidekke har også videreutviklet miljøasfalten til bruk på høytrafikkert vei og har i høst, på oppdrag fra Statens vegvesen, lagt 200 tonn på en prøvestrekning på E14 i Trøndelag, melder selskapet.

Av totalt 7,5 millioner tonn asfalt som hvert år blir produsert i Norge, står Veidekke for cirka tre millioner tonn. Veidekke mener den nye miljøasfalten kan bidra med opp mot 40 prosent reduksjon av de samlede CO2-utslippene fra produksjon og utlegging av asfalt i Norge, som nå utgjør cirka 400 000 tonn per år.