Veidekkes konjunkturrapport: Bygg- og anleggsmarkedet vokser videre

Veidekke forventer at det skandi­naviske bygg- og anleggsmarkedet vil vokse med drøye 3 prosent både i 2016 og 2017.

Tross dystre spådommer viser Veidekkes konjunkturrapport at de skandinaviske markedene vil by på vekst og ekspansjonsmuligheter de neste årene.

Analysene deres, som ble presentert mandag, viser et bygg og anleggsamarked samlet sett skal vokse med 6 prosent i løpet av 2016 og 2017.

Kristoffer Eide Hoen, direktør for analyse i Veidekke, sier det største vekstbidraget kommer fra Sverige, der særlig boligmarkedet er sterkt. I Norge vil bygg- og anleggsaktiviteten flate mer ut som følge av nedgangstider i oljesektoren.

- Det er økende regionale forskjeller i Norge. Vi så tendensene allerede 2012, og de største endringene skjer forutsigbart nok på Vestlandet. Andre fylker som har ligget litt i oljeskyggen, for eksempel Østfold og Vestfold, opplever bedre tider. Jeg tør påstå det kommer svak valutakurs og noe bedring i eksportmarkedet, sier han.

Vekst i anleggssektoren

Hoen sier de forventer størst vekst på anleggssiden de neste to årene. Samferdsel regnes som en del av anlegg, og der er det mange store prosjekter som skal på anbud i 2016 og 2017. Prosjektene omfatter mer enn 120 milliarder kroner for Norge og Sverige samlet.

- Det er få steder i verden som har så mange store samferdselsprosjekter på gang, sier han.

Hoen legger til at de også ser klare tegn på at det svenske infrastrukturmarkedet følger etter det norske, med mange store prosjekter på vei ut i markedet.

Offentlig sektor driver veksten i Norge

For årene 2016 og 2017 sett under ett forventes en investeringsvekst på om lag samme nivå som i 2015 for markedet totalt, og med anleggssektoren som sentral vekstkraft.

Kristoffer Eide Hoen, direktør for analyse i Veidekke.

Hoen sier etterspørselen fra offentlig sektor generelt vil være en drivkraft i prognoseperioden, mens det er noe mer usikkerhet i privat sektor.

- Veksten for B/A-markedet ventes å avta fra 3 prosent i 2016 til 1 prosent i 2017 som følge av noe nedgang i de private byggsegmentene. Vi venter at utviklingen i nyboligmarkedet blir moderat i 2016 og 2017, og med økte regionale forskjeller, sier Hoen, og legger til:

- Veksten i boligprisene for landet som helhet vil etter vår vurdering holde seg positiv, men trolig bli lavere enn i 2015. Vi forventer samtidig en lavere igangsettingstakt for nye boliger og noe nedgang i de samlede boliginvesteringer. Derimot vil offentlige yrkesbygg øke med 3 prosent og anleggsprosjekter med 9 prosent de neste årene.

Ikke overrasket

I sum mener Hoen hovedscenarioet for det norske markedet er positivt, noe han ikke synes er overraskende.

- Selv om vi ofte leser om kriser i media, tror jeg man i mange deler av landet opplever et odt bygg- og anleggsmarked. Norge klarer å holde seg oppe i en krevende periode. Vi har i tillegg rigget oss godt til med oljefondet, og et statsbudsjett som i verste fall går i null, sier han.

Fortsatt god fart i de svenske markedene

Analysedirektøren sier at svensk økonomi vokser for tiden kraftig og økonomien er på vei inn i høykonjunktur.

- Gitt den makroøkonomiske utviklingen forventer vi et fortsatt sterkt svensk B/A-marked i 2016 og 2017 med vekstrater på om lag 4 prosent begge år. For de to årene legger vi til grunn en investeringsvekst for bolig på henholdsvis 5 og 2 prosent, for private og offentlige yrkesbygg på 4-5 prosent for begge år og det samme for anleggssektoren, sier Hoen.

Veidekke tror også på vekst i privat dansk sektor.

- Mens det er sparemodus i offentlig sektor, tror vi på vekst i privat dansk sektor. Som i Sverige er det boliginvesteringene som bidrar sterkest, vi anslår 5 prosent økning i 2016 og 10 prosent i 2017. Dette bidrar til at bygg- og anleggsmarkedet vil vokse med 3 prosent i 2016 og 5 prosent i 2017, sier Hoen.