Veidekke-direktør Arne Giske innledet til debatt om næringslivsledernes synlighet i samfunnsdebatten.

Veidekke vil ha mer næringsliv på Arendalsuka – og i samfunnsdebatten

Veidekke inviterte til synlighetsdebatt på Arendalsuka. De lover at de skal være mer synlig i samfunnsdebatten fremover, og håper at flere fra byggenæringen og næringslivet satser på Arendalsuka.

Veidekke og Civita inviterte til debatt på Arendalsuka om hvorfor norske næringslivstopper er så fraværende i samfunnsdebatten, og entreprenøren hadde en klar baktanke. De vil at næringslivet og byggenæringen skal bli mer synlige på Arendalsuka.

- Når vi tar debatten om hvorfor norske næringslivsledere ikke er mer engasjert i samfunnsdebatten, så tør vi å reise det fordi vi har vært engasjert i Arendalsuka fra starten, sier Veidekkes konsernsjef Arne Giske til Byggeindustrien.

- Per Høiby og Kai Krüger Henriksen startet å tenke på dette for ti år siden. Den første Arendalsuka ble holdt i 2012, og vi har vært sponsor hele veien. Utgangspunktet var at dette skulle være en møteplass for politikk, samfunn og næringsliv. Det har det blitt, men i mindre grad for næringslivet. Det er mye samfunn og mye politikk. Det er viktig og spennende, men næringsliv bør ha en større plass her, legger konsernsjefen til.

Forventer engasjement

Giske peker på at en internasjonal undersøkelse nylig viste at 84 prosent av de ansatte i en bedrift forventer at topplederen engasjerer seg i samfunnsspørsmål. Fenomenet har fått navnet "CEO activism", og innebærer et ønske om at topplederne også forpliktelser seg til å mene noe utover det som vedrører egen virksomhet. Temaet fikk til og med plass på årets Davos-konferanse.

- Skal Veidekke bli mer synlige i samfunnsdebatten fremover?

- Vi skal prøve, og dette er noe vi reflekter mye over. Vi opptatt av å gå på banen når det gjelder for eksempel seriøsitet i arbeidslivet, lærlingordninger og det meste i arbeidslivet, indirekte også et trygt samfunnsliv. I tillegg har vi vært synlige i debatten om klima- og bærekraft.

- Vi som er toppledere i Norge er nok ikke så flinke til å engasjere oss i alle mulige spørsmål, og det er mange årsaker til det. To områder som jeg vil peke på er; tabloidisering i media og mangel på kunnskap om byggenæring og næringsliv i redaksjonene. Det er mer spennende med personfokus og konflikt, enn dybde og fakta. Det andre poenget jeg vil trekke frem er at man ofte går til angrep på selve intensjonen. Stiller man spørsmål ved skattesystemet, så blir man beskyldt for å berike sin egen lommebok. Belastningen ved å stå frem blir ofte veldig stor, svarer Giske.

Han trekker frem tidligere Selvaag Bolig-sjef Baard Schumann og OBOS-sjef Daniel Siraj som synlige ledere på boligsiden.

- Vi på entreprenørsiden er mer forsiktige og driver veldig bredt til å mene noe om alt mulig. Om vi skal mene noe om klima, inkludering og arbeidslivet er en helt annen sak. Det er det spørsmålet vi reiser her. I USA forventer at man næringslivet står opp. I Norge har alle bedrifter en sterk relasjon mot stat og departement, og vegrer seg for å gå på akkord med regjerende politikk, sier Giske.

Gitt synlighet

Når det er sagt så trekker han frem Arendalsuka som en gyllen mulighet for Veidekke til å vise seg frem.

- Det har gitt oss en synlighet mot politikk og samfunn, og vi har valgt å fokusere på tema på våre arrangement som har vært aktuelle. Det er en arena hvor vi kan trekke til oss politikere og andre ressurser, og være med på morsomme og spennende debatter, sier Giske.

- Håper dere flere fra bedrifter fra byggenæringen blir med på Arendalsuka med egne arrangement?

- Ja, vi ønsker det. Næringslivet har som sagt ikke tatt stor nok plass her. Samtidig er det fint at mange fra bransjen er her, avslutter Giske.

Debattleder Eirik Løkke i Civita ledet debatten med (f.h.) kommentator Eva Grinde i Dagens Næringsliv, president i NHO og konserndirektør i Hydro Arvid Moss, Telenor-konsernsjef Sigve Brekke og direktør i Arctic Securities for Corporate Finance Jon Gunnar Pedersen.