Illustrasjon: Asplan Viak

Veidekke utvider skole i Bergen

Bergen kommune har gitt Veidekke i oppdrag å bygge nytt skolebygg i forbindelse med utvidelsen av Midtun skole på Nesttun i Fana bydel.

Kontrakten er en totalentreprise verdt 111 millioner kroner ekskl. mva, melder Veidekke i en pressemelding.

Bergen kommune forventer en jevn økning av elevtallet på Midtun barneskole de nærmeste årene, og skolen skal derfor utvides med 150 elevplasser. Veidekke har vunnet konkurransen om å få oppføre tilbygget som blir på 2.540 kvadratmeter over fire etasjer. Tilbygget skal kobles på eksisterende bygningsmasse via korridorer i hovedbygget.

- Vi takker så mye for tilliten, og gleder oss til å komme i gang med byggearbeidene. Det å bygge gode skolebygg er noe av det vi liker aller best å gjøre. Det er svært viktig for samfunnet og den oppvoksende generasjon, og i Veidekke har vi solid kompetanse på det å bygge undervisningsbygg i tett samspill med kommune og samarbeidspartnere, sier direktør Ingmar Austevoll i Veidekke storbyregion Bergen.

Kontrakten mellom Bergen kommune og Veidekke inneholder også flere opsjoner om tilleggsarbeider. Selve byggingen starter opp i løpet av juni måned med ferdigstillelse i fjerde kvartal 2020.