Veidekke tar golfkamp i retten

Husker du saken om Veidekke som havnet i roughen på Gjersjøen golfbane etter å ha blitt lurt? I starten av februar møtes partene i rettssalen.

Veidekke var desidert største kreditor etter golf-konkursen og vil kreve erstatning på over 10 millioner kroner. Etter det Østlandet Blad erfarer vil Veidekke forlange at golfbanens eiers eiendom og hus stilles i pant om ikke partene kommer til enighet. Etter at Veidekke var kontrahert som entreprenør og var godt i gang med å opparbeide golfbanen, slo Gjersjøen Golf AS og driftsselskapet Norsk Golfdrift AS seg selv konkurs sommeren 2003. Årsaken var blant annet sviktende økonomi på grunn av manglende interesse for medlemskap. Riktignok er det solgt 270 spillerettigheter, men et engelsk registrert selskap som har vært med på å finansiere golfbanen, står bak de fleste etter å ha konvertert sitt tilgodehavende i spillerettigheter. Stor var overraskelsen, ikke minst for Veidekke, at Bjørn Nordby som er grunneier, initiativtaker, hovedaksjonær, styreformann og daglig leder hadde inngått en snedig avtale med seg selv. Han hadde sørget for at det i golfselskapets statutter stod at grunneier overtar anlegget ved konkurs. Det stod også at leiekontraktene mellom golfselskapene og grunneier ikke kunne overdras. Dermed kunne ikke Veidekke forlange at de skulle kunne drive en klargjort bane for å dekke sine tap. Til tross for konkursen var det aktivitet på golfbanen i fjor sommer. Jeg ville sikre meg om ting skulle gå galt, var kommentaren overfor Østlandet Blad fra Nordby som med krokodilletårer la til at konkursen er trist for alle parter. Veidekke har innrømmet at de burde sjekket selskapets økonomi og stilt noen kontrollspørsmål før de fortsatte sine arbeider selv om betaling uteble. Men likevel føler de at de sitter igjen med svarteper etter å ha blitt lurt. Veidekkes antydninger om at de er blitt lurt, fikk Bjørn Nordby til å gå til motsøksmål for ærekrenkelser. Nå skal de køllesvingende partene avgjøre kampen i Indre Follo tingrett