Veidekke stevner Vegvesenet midt i gigantprosjekt

Veidekke har tatt ut stevning mot Statens vegvesen midt i det pågående gigantprosjektet E39 Rådal-Svegatjørn, mens byggherren truer med dagbøter opp mot 230 millioner kroner.

Veidekke vant kontrakten på E39-strekningen mellom Os og Fana i 2015. Den gang var det den største veikontrakten som hadde blitt delt ut i Norge, og Veidekke lå så vidt lavest med sitt anbud på rundt 2,3 milliarder kroner. Prosjektet skal etter planen stå ferdig sommeren 2022.

Nylig meldte derimot Bergensavisen at byggherre og entreprenør har kommet på kant med hverandre i forhold til forventet fremdrift i prosjektet. Veidekke mener at det ikke er mulig å holde den fremdriften som ble satt i anbudsgrunnlaget, mens Statens vegvesen truer med dagbøter. Ifølge BA kan dagbøtene komme opp i 230 millioner kroner. Avisen melder også at Veidekke har tatt ut stevning mot Vegvesenet, og dette bekrefter entreprenøren til Byggeindustrien.

– Det vi har tatt ut stevning for nå, er at det er satt av for liten byggetid. Basert på mengdene i kontrakten og det som er beskrevet i anbudsgrunnlaget, er det, etter vårt syn, ikke mulig å bli ferdig innenfor de milepælene som byggherren har satt, sier Veidekkes advokat og partner i advokatfirmaet Glittertind, Nils-Henrik Pettersson til Byggeindustrien.

– Vi mener at dette er i strid med byggherreforskriften, som fastslår at byggherren har ansvaret for at det er satt av nok tid. Mellom en tredjedel og halvparten av alle arbeidsulykker skyldes tidspress, og derfor er det viktig at byggherren følger lovverket og setter av tilstrekkelig tid. Det er viktig å få en avklaring av byggherrens ansvar for byggetiden. I anbudsgrunnlaget har byggherren opplyst at byggetiden er basert på erfaring de har fra andre prosjekter, men vi tviler på om det riktig. Veidekke har gjentatte ganger bedt byggherren redegjøre for hvilke erfaringer han bygger på og hvordan han har vurdert byggetiden. Det har byggherren ikke villet svare på. Vi er ikke kjent med noen entreprenør som kan forsvare den byggetid som er satt, legger han til.

Pettersson forteller at det ikke er helt uvanlig med stevninger midt i prosjekt, kanskje spesielt på prosjekt som strekker seg over lang tid.

– Hvordan er prosessen videre nå?

– Nå venter vi på tilsvar fra Statens vegvesen. Vi er spent på å få det, for nå må byggherren legge frem de dokumentene de foreløpig ikke har villet legge frem, svarer Veidekke-advokaten.

Statens vegvesen bekrefter at de har mottatt stevningen, men er ikke enige i Veidekkes påstander.

– Stevningen går på at vi skal ha brutt byggherreforskriften ved at det er avsatt for kort byggetid til de arbeidene som skal utføres. Vi er uenige i denne påstanden, og mener at den byggetid som er avsatt skal være tilstrekkelig. Vi ønsker ikke å kommentere saken utover dette, da dette nå er en sak som er på vei til retten, skriver Statens vegvesens prosjektleder for E39 Rådal-Svegatjørn, Sverre Ottesen i en e-post til Byggeindustrien.