Foto: Statens vegvesen

Veidekke starter veiarbeid i  Varanger

Veidekke Entreprenør starter i disse dager arbeidet med å ruste opp veien mellom Trifonhøgda og Elvenes i Sør-Varanger i Finnmark for rundt 270 millioner kroner.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding på sine nettsider.

Arbeidet med ny E105 mellom E6 på Hesseng og Elvenes starter, ifølge presemeldingen, i disse dager. Statens vegvesen har skrevet kontrakt med Veidekke Entreprenør som skal bygge vei og tunnel for nær 270 millioner kroner.

De første arbeidene vil skje på vestsiden av Trifonhøgda. Først skal det ryddes skog, deretter lages en midlertidig anleggsvei inn i området for å få fram maskiner som skal gjøre klart for fjellsprenging, heter det i pressemeldingen.

Skyter tunnel

Resten av 2014 vil alt anleggsarbeid på prosjektet foregå i et avgrenset område, og vil, ifølge Vegvesenet, i liten grad berøre trafikanter og beboere. Arbeidet med å skyte den 690 meter lange tunnelen gjennom Trifonhøgda skal starte på senhøsten, og skal være ferdig vinteren 2015.

Bygging av rundkjøring fra E6 i Bjørkheimkrysset og opprusting av veien skal, ifølge pressemeldingen, starte våren 2015.

Hæhre er med

Veidekke samarbeider med Hæhre Entreprenør som underentreprenør med ansvar for arbeidet med masseflytting og sprengning av tunnelen. Veidekke Entreprenør vant anbudet etter hva vegvesenet beskriver som en svært jevn konkurranse.

I tillegg omfatter veiprosjektet på E105 bygging av en helt ny bru over Bøkfjorden. Onsdag 24. september blir det klart hvem som har levert anbud på denne delen av prosjektet.

Hele arbeidet med den ti kilometer lange veien til Russland skal være ferdig høsten 2016. Strekningen mellom Elvenes bru og fram til Storskog ble ferdigstilt og tatt i bruk i 2013.