- Dette er et stort og viktig prosjekt for oss. Vi får bruk for vår samlede kompetanse innenfor samferdsel, og vi skal drive masseforflytting i stor skala, sier distriktsleder Ronny Robertsen i Veidekke Entreprenør, distrikt nord.

Veidekke skal utbedre E105 i Finnmark

Veidekke Entreprenør skrev torsdag kontrakt med Statens vegvesen om å utbedre 5,5 kilometer av Europavei 105 sør for Kirkenes i Sør-Varanger kommune. Oppdraget er verdt 269 millioner kroner ekskl. mva.

Strekningen som skal utbedres går mellom Bjørkheim og Elvenes i Sør-Varanger på det som er eneste riksveiforbindelse mellom Norge og Russland. Veidekke skal oppgradere 3,2 kilometer av dagens trasé, mens 2,2 kilometer skal legges i en helt ny trasé inkludert en tunnel på 690 meter. Der vegen følger nåværende trasé blir det lagt gang/ sykkelveg parallelt med kjørebanen. På resten av strekningen kan myke trafikanter bruke nåværende E105 som vil bli degradert til kommunal veg.

- Dette er et stort og viktig prosjekt for oss. Vi får bruk for vår samlede kompetanse innenfor samferdsel, og vi skal drive masseforflytting i stor skala. Et slikt oppdrag betyr mye for Veidekkes virksomhet i Nord-Norge, og for våre mange samarbeidspartnere og leverandører, sier distriktsleder Ronny Robertsen i Veidekke Entreprenør, distrikt nord.

Arbeidene starter opp i september, og skal være ferdigstilt innen september 2016.