Veidekkes konsernsjef Jimmy Bengtsson under kapitalmarkedsdagen.

Veidekke skal bli best i Skandinavia – med margin på over fem prosent i 2025

Konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke var tydelig på at Veidekke skal bli Skandinavias beste entreprenør med vekst på både topp- og ikke minst bunnlinje

I forbindelse med at Veidekke presenterte tall for første kvartal avholdt også Veidekke kapitalmarkedsoppdatering, og presenterte målene sine frem mot 2025.

- Veidekke skal være Skandinavias i særklasse beste entreprenør, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke, og kommer med klare mål for tiden fremover. På forrige kapitalmarkedsoppdatering i 2019 lanserte de en plan om å gjøre konsernet enda mer lønnsomt, etter mange år under det tidligere uttalte målet om fem prosent margin. Veidekke har nå satt seg som mål å komme tilbake til en lønnsomhet på over fem prosent 2025.

Samtidig tror de økt lønnsomhet og vekst vil gå hånd i hånd. Det betyr et mål om omsetningsvekst fra fire til seks prosent årlig i perioden 2022 til 2025. Bedre resultat skal komme eierne til gode, og Veidekke skal ha en utbyttegrad på over 70 prosent.

Fire pilarer

- Vi har høye ambisjoner, og står for de. Dessuten tror vi at det er mulig, og har sett gode forbedringer i Veidekke de siste årene. Ser man på de fire pilarene vi har satt, og klarer vi å realisere de på den måten vi tenker oss, da mener jeg vi skal være best i 2025. Vi kan være mye mer fokuserte på det vi skal gjør som ren entreprenør, sier Bengtsson.

De fire pilarene som skal løfte Veidekke er:

  • Rendyrket entreprenør med et lidenskapelig forhold til prosjekter og kunder.
  • Det grønne skiftet.
  • Usikkerhetsstyring.
  • Involverende kultur.

- Når vi nå er en rendyrket entreprenør, så betyr det mer fokus og styring på akkurat det. Vi tenker bare på hvordan vi kan bli en bedre entreprenør og samarbeidspartner for kundene våre, sier Bengtsson.

Ser til Danmark

I praksis betyr det at Veidekke ser mye til sitt minste marked, Danmark. Markedet er riktignok vesentlig mindre enn Norge og Sverige, men lønnsomheten en best i konsernet. Alle de siste ti årene har de levert en margin på fem prosent eller mer.

- At vi klarer å ha en slik lønnsomhet i så mange år er et tegn på at de er veldig fokuserte. Hoffmann jobber primært med komplekse næringsbygg i Stor-København. De viser at når du er rendyrket og konsentrert om en ting, så er det mulig å få mye ut av det, sier Veidekke-CEO Jørgen Wiese Porsmyr.

- Hoffmann har kontinuitet og en erfaren organisasjon. På i alle fall to av de fire viktige pilarene er Hoffmann i toppen. De er veldig gode på å involvere kunden og usikkerhetsstyring. Hoffmann har bare prosjekter som leverer, skyter Bengtsson inn.

- Så bruker dere ordet usikkerhetsstyring, og ikke risikostyring. Hvorfor det?

- Når vi prater om usikkerhetsstyring så ser vi både på risiko og muligheter. Å håndtere risiko er også en mulighet, sier Bengtsson.

- Danmark er et praktisk eksempel på det. De har gått bort fra virksomhetsområder som de ikke hadde gode forutsetninger for å drive. De hadde anleggsvirksomhet for ti år siden, men tapte penger og valgte det bort. Det ligger langt tilbake, men er et eksempel på at man tør å gå ut av ting du ikke klarer å drive med, skyter Porsmyr inn.

Sverige

Veidekke ser fortsatt store vekstmuligheter i alle de tre landene de er inne i og i alle segmenter. Sverige er det landet som har hatt den største veksten de siste årene, og kanskje det markedet der vekstpotensialet er størst også fremover.

- En av trendene er at Veidekke har gått fra å være norsk entreprenør med aktivitet i Sverige og Danmark, til å være blant de ledende entreprenør i de tre landene. Nå er vi Sveriges fjerde største entreprenør, sier den svenske konsernsjefen.

- Den svenske virksomheten står for nesten 40 prosent av ordrebeholdningen. Nå mener vi at den svenske virksomheten har en passe størrelse for det svenske markedet. Ordreinngangen har gått ned for infrastruktur i Norge, og det er resultatet av en bevisst strategi om å være mer selektive, legger Bengtsson til.

- Vil Norge fortsatt være lokomotivet, eller kan vi komme dit at den svenske virksomheten blir større enn den norske?

- Det ligger nok langt frem i tid. Markedsmessig er vekstmulighetene i Sverige veldig store. På den andre siden har vi blitt dobbelt så store i Sverige på få år. Vi har ikke vekstambisjoner i Sverige nå, og det viktigste er å heve lønnsomheten. Ser du lenger inn i fremtiden kan vi konstatere at Veidekke har en unik posisjon i Sverige. Med en omsetning på 12 milliarder kroner er det langt til neste under oss på listen. Ser du oppover finner du de tre store, og de er i hvert fall tre ganger større. Det finnes muligheter, men fokuset nå er på lønnsomhet, svarer Bengtsson.

Organisk vekst, men…

Selv om Veidekke sier at lønnsomhet er det viktigste den neste årene, så tror de også på topplinjevekst. Den vil de primært skal være organisk , men de utelukker ikke investeringer i segmenter og områder de finner interessante.

- Hvis vi skal peke på noe spesifikt, så kan det være Sverige fremfor Norge. Innen segmenter så kan den investeringstunge biten innen anlegg, som asfalt og pukk være en mulighet. Men dette er helt avhengig av det konkrete caset og situasjonen. Hovedingrediensen er organisk , og så er det andre ting du krydrer med. Det kan også være at vi investerer i bærekraft rettet mot næringen vår som har potensiale. Utover det er vi veldig opptatt av at investeringene skal løfte lønnsomheten vår nokså raskt. Vi snakker ikke ti år, men lønnsomhet etter toppen to år, sier Porsmyr.

Troen på den organiske veksten og økt lønnsomhet henger også sammen med at Veidekke selv mener de har mye å gå på i stort sett alle deler av selskapet.

- Den svenske virksomheten har fortsatt lave marginer som kan bli vesentlig bedre. Anlegg i Norge har fortsatt et stort potensial når det gjelder lønnsomhet, og vi har også store muligheter innen asfalt i Norge, avslutter en optimistisk Bengtsson.