Direktør Ingmar Austevoll i Veidekke Bygg Vest og etatsdirektør Lise Reinertsen i Bergen kommune. Foto: Veidekke
Direktør Ingmar Austevoll i Veidekke Bygg Vest og etatsdirektør Lise Reinertsen i Bergen kommune. Foto: Veidekke

Veidekke sanerer avfallsdeponi i Bergen

Veidekke med den belgiske samarbeidspartneren DEME Environmental har fått i oppdrag av Bergen kommune å sanere det gamle avfallsdeponiet på Slettebakken i Bergen.

Kontrakten følger etter en samspillsfase mellom partene, og er en totalentreprise verdt 350 millioner kroner eksklusive merverdiavgift. Veidekkes andel utgjør 50 prosent av kontraktsverdien.

Det gamle deponiet på Slettebakken skal saneres for at området skal kunne utvikles til idretts, bolig- og næringsformål.

– Totalt skal cirka 200.000 tonn masser graves opp og sorteres før de enten gjenbrukes på området eller behandles som avfall og sendes til mottak/deponi. Hele prosjektet utføres etter prinsipp for sirkulær økonomi, og anleggsarbeidene vil ha strenge tiltak for minimal påvirkning på miljøet, heter det i en pressemelding.

– Vi er svært fornøyde med å kunne signere kontrakten for dette prestisjefulle oppdraget, og vi takker for oppdraget. Veidekke har solid kompetanse og erfaring fra denne type jobber, og det har også vår belgiske samarbeidspartner. Vi har jobbet sammen med dem tidligere på et sammenlignbart prosjekt på Valløy ved Tønsberg. I godt samarbeid med Bymiljøetaten i Bergen kommune skal vi sørge for at Slettebakken blir klart for videre utvikling, sier Ingmar Austevoll, direktør Bygg Vest i Veidekke, i meldingen.

Prosjektet vil starte opp fysisk i midten av august 2022 og ha en gradvis oppbygning til full produksjon i første kvartal 2023. Arbeidet er planlagt ferdigstilt våren 2024.