Veidekke saksøker Statens vegvesen for hva de mener er ulovlig kort tidsfrist i Lyshorntunnelen. Foto: Geir Brekke / Statens vegvesen

Veidekke saksøker Vegvesenet for kort frist på Lyshorntunnelen

Veidekke mener Statens vegvesens frister på E39 Svegatjørn – Rådal er ulovlige korte og en fare for sikkerheten i prosjektet. Nå går entreprenøren til sak mot staten.

I 2015 vant Veidekke kontrakten for E39 Svegatjørn – Fanavegen utenfor Bergen, en kontrakt som i hovedsak består av driving av den 9,2 kilometer lange Lyshorntunnelen og den 1,5 kilometer lange Skogafjelltunnelen. Kontrakten er verd 2,298 milliarder kroner, og var i 2015 norgeshistoriens største veikontrakt.

Nå går entreprenør Veidekke til sak mot byggherre Statens vegvesen på prosjektet for å få bruke mer tid enn hva Vegvesenet har satt som frist i prosjektet.

– Saken dreier seg om at vi mener det er satt av en byggetid som i praksis ikke kan gjennomføres, og vi ber om avgjørelse fra retten om at dagmultfristene som er satt, ikke er gyldige, summerer Veidekkes advokat i saken, Nils-Henrik Pettersson i Glittertind.

Ifølge advokaten har Veidekke i lengre tid har bedt om å få se de beregningene Vegvesenet gjorde da de fastsatte byggetiden for Lyshorntunnelen, og etter å ha fått beregningene fremlagt like før påske i år, mener entreprenøren at beregningene underbygger deres syn om at byggherren ikke har foretatt en forsvarlig vurdering av sikkerheten i fremdriften.

Advokat Nils-Henrik Pettersson i Glittertind. Arkivfoto

Ett år ekstra

Statens vegvesen har satt fire delfrister i prosjektet og en sluttfrist til 31. august 2020. Pettersson forteller at Veidekke ikke vil være i stand til å møte noen av fristene, og Vegvesenet har varslet dagbøter.

– Dette var norgeshistoriens største kontrakt på det tidspunktet den ble signert, og Veidekke måtte jo anta at Vegvesenet, som hadde arbeidet med prosjektet i mange år, hadde vurdert byggetiden forsvarlig. Veidekke vurderte da at Vegvesenet hadde satt kontraktens mengder for sikringsarbeid for høyt. Da ville byggetiden kunne stemme. Veidekke har prøvd å få en dialog med Vegvesenet og med Vegdirektoratet om saken, men uten å lykkes. Vi er overrasket over at Vegvesenet ønsker en rettssak om dette. Dette dreier seg om liv og helse, sier Pettersson.

Advokaten forteller at Veidekke har gjort sine egne beregninger av nødvendig byggetid basert på NS 3420 og på ekvivalenttider. I tillegg har Veidekke bestilt en tredjepartsberegning av hva en forsvarlig tidsfrist på prosjektet ville være fra SINTEF Byggforsk. SINTEFs beregning er i tråd med Veidekkes egen tidsplan, som er omtrent ett år lengre enn Vegvesenets frister.

– Prinsipiell sak

Både EBA, BNL, Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet har lagt frem støtteskriv til Veidekke i saken.

– Det er klart at det er snakk om store dagbøter i et prosjekt som dette, men denne saken dreier seg egentlig ikke om kroner og øre. Dette dreier seg om det prinsipielle rundt byggetider som ikke lar seg gjennomføre på sikker måte, sier Pettersson.

Fri Fagbevegelse, som omtalte saken forrige uke, viser blant annet til at arbeidsmedisinsk forskning viser en klar sammenheng mellom arbeidstid, helse og sikkerhet.

«Flere av arbeidsulykkene som årlig rapporteres inn til Arbeidstilsynet, særlig innenfor bygg og anlegg, kan tilbakeføres til knappe tidsfrister og lange arbeidsdager og -uker. Det viser en rapport fra Arbeidstilsynet om ulykker i bygg og anlegg i 2015», skriver Arbeidstilsynet på sin hjemmeside.

Forskningsstudier viser at den generelle risikoen for ulykker øker med rundt 50 prosent dersom arbeidstiden er over åtte timer. Ved enda lengre daglig arbeidstid, typisk arbeidsdager over 12 timer, vil den generelle risikoen for arbeidsulykker fordobles, ifølge rapporten «Arbeidstid og helse 2014» fra Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Nils-Henrik Pettersson forteller at det nå først skal holdes et planmøte i saken, før tidspunkt for rettssaken i Bergen tingrett fastsettes. Det blir nok ikke før etter sommeren, tror Pettersson.

– Vi har anlagt saken basert på de fristene som er satt, og jeg håper og tror at saken kommer opp i løpet av året, sier han.

Assisterende prosjektleder Arne Ertvik for Statens vegvesen på E39 Svegatjørn – Rådal sier til Byggeindustrien at Vegvesenet ikke kommenterer saker som skal for retten.