Illustrasjonsfoto: Veidekke

Veidekke-resultat på 16 millioner etter avsetninger for fremtidig tap og restrukturering på 330 millioner

Veidekke omsatte for 10,8 milliarder kroner i fjerde kvartal. Resultatet før skatt endte på 16 millioner, og inkluderer avsetninger for fremtidig tap og restrukturering i entreprenørvirksomheten på til sammen 330 millioner kroner.

Entreprenørvirksomheten hadde ordrereserver på  34,3

milliarder. For året 2019 omsatte konsernet for 38,8 milliarder, og resultatet før skatt var på 941 millioner. Resultatet per aksje for total virksomhet var 4,6 (IFRS) for 2019. Styret foreslår å utbetale utbytte på 5,0 kroner per aksje for regnskapsåret 2019.

– Betydelige forbedringstiltak
– Vi har gjennomført betydelige forbedringstiltak, og det er gjort restruktureringer i bygg og anlegg i Norge og Sverige. Risikoen i prosjektporteføljen er tatt ned, og vi vil fremover være særlig bevisst hvilken risiko vi tar på oss. Samtidig er det gledelig å se at forbedringstiltakene i industrivirksomheten har gitt resultater. Det løpende forbedringsarbeidet fortsetter og vil, sammen med de gjennomførte tiltakene, gi et solid fundament for god lønnsomhet i Veidekke fremover, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i en pressemelding.

Konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke. Foto. Bård Gudim

– Veidekke står fast ved målet om resultatmargin før skatt på 3,0–3,5 prosent for den samlede entreprenør- og industrivirksomheten i 2020, som kommunisert på kapitalmarkedsdagen i mai i fjor, sier Bengtsson videre.

– Arbeidet med å etablere eiendomsvirksomheten med endret eierstruktur går som planlagt. Beslutning om børsintroduksjon eller salg av virksomheten samt gjennomføring av transaksjonen vil bli tatt i løpet av første halvår 2020. Aktiviteten i den skandinaviske eiendomsvirksomheten har økt gjennom 2019, og vi ser positivt på utsiktene inn i 2020, legger Bengtsson til.

For andre år på rad er Veidekkes klimarapportering vurdert til karakteren A i investorundersøkelsen CDP Climate Change.

– Hvordan vi håndterer klimarisiko og forholder oss til det grønne skiftet, blir stadig viktigere for å oppnå langsiktig lønnsomhet. Å være på CDPs A-liste bekrefter at vi er på rett vei, sier Bengtsson.

Omsatte for 39 milliarder
Veidekke omsatte for 10,8 milliarder i fjerde kvartal, som er på nivå med fjoråret. Mens entreprenørvirksomheten økte omsetningen, hadde industrivirksomheten noe lavere omsetning enn i fjerde kvartal i fjor.

Omsetningen for året under ett endte på 39 milliarder, og alle virksomhetsområdene bidro til veksten på ni prosent fra 2018. Entreprenørvirksomheten økte omsetningen i alle tre land og sto for brorparten av veksten.

Konsernets resultat før skatt i fjerde kvartal var 16 millioner kroner. Resultatet i entreprenørvirksomheten var på -78 millioner kroner, etter at det er gjort avsetninger på 200 millioner for fremtidig tap i den svenske prosjektporteføljen samt 130 millioner for restruktureringskostnader i Norge og Sverige.

– Den danske virksomheten har levert nok et godt kvartal og en solid resultatmargin. I eiendomsvirksomheten var kvartalsresultatet 96 millioner kroner, mot 162 millioner for et år siden. Lavere utviklingsgevinster fra salg av prosjekter bidro til et lavere resultat enn året før. Resultatet i industrivirksomheten økte til 30 millioner kroner, fra -4 millioner for et år siden.

Konsernets årsresultat før skatt var på 941 millioner, mot 591 millioner i 2018.

– I Entreprenør er resultatene for de to siste årene er preget av avsetninger for tapsprosjekter og restrukturering i virksomhetene i Norge og Sverige. I Eiendom leverte den norske virksomheten et godt resultat, mens få igangsettelser og lavere produksjon i Sverige trakk resultatet ned til noe under fjoråret. Industrivirksomheten forbedret resultatet betydelig fra i fjor, etter å ha gjennomført forbedringstiltak i alle sine forretningsområder, skriver selskapet.

Ordreinngangen i entreprenørvirksomheten i fjerde kvartal var på 9,8 milliarder kroner. Ved utgangen av året hadde entreprenør­virksomheten ordrereserver til en verdi av 34,3 milliarder kroner, som er noe høyere enn ved årsslutt i fjor. Om lag to tredeler av ordrereserven kommer til omsetning i de neste tolv månedene.

Netto rentebærende gjeld utgjorde 2,7 milliarder kroner ved utgangen av fjerde kvartal. Kontantstrømmen for fjerde kvartal var på 2,2 milliarder.

– Den positive likviditetsutviklingen mot slutten av 2019 skyldes blant annet sterk kontantstrøm i Industri, som vanlig er på denne tiden av året, samt løsning i tvistesaker og god prosjektlikviditet i Entreprenør, melder Veidekke.

Samlet H-verdi (antall skader per million arbeidstimer) for konsernet i fjerde kvartal var 4,1, som er på nivå med foregående kvartal og ned fra 4,5 i fjerde kvartal 2018. Sykefraværet var 4,1 prosent, mot 3,4 prosent i tredje kvartal og på nivå med fjerde kvartal 2018.

Les rapporten for fjerde kvartal her