Blant tiltakene som, ifølge pressemeldingen fra Veidekke, har redusert utslippene fra virksomheten, er innføring av fossilfrie byggeplasser og gradvis elektrifisering av maskinparken. Arkivfoto: Trond Joelson

Veidekke på internasjonal toppliste for klimaarbeid

Klimaorganisasjonen CDP navngir nå 179 selskaper som er ledende på klimaarbeid. Seks av dem er norske.

Den britiske miljøorganisasjonen CDP vurderer bedriftene basert på en helhetlig forståelse, bevissthet og styring av miljørisiko, samt god praksis knyttet til miljøledelse, skriver CDP selv i en pressemelding tirsdag.

Norge er det nordiske landet med flest selskap på listen. Den såkalte A-listen viser seks norske selskap, fire danske, fire finske og tre svenske.

De norske selskapene på listen er Borregaard, DNB, Evry, Grieg Seafood, Rema1000 og Veidekke.

Selskaper på listen anses å være ledende på grunn av åpenhet om data, bevissthet om klimarisiko og tiltak for å motvirke klimaendringer, ifølge rapporten som ble lansert av den internasjonale ideelle organisasjonen CDP.

Av de 8.000 selskapene som CDP undersøkte, var det kun to prosent som nådde A-listen. Data fra den sveitsiske indeksleverandøren STOXX viser at selskapene på A-listen i gjennomsnitt gjør det 5,5 prosent bedre årlig, når man ser på tallene i en syvårs-periode.

Nesten halvparten av selskapene på topplisten er fra Europa. Japan har flest selskap på listen med 38, USA har 35 og Frankrike 22.

– Veidekke arbeider målrettet for å redusere klimafotavtrykket fra virksomheten og legge til rette for det grønne skiftet. Toppkarakter fra en anerkjent og uavhengig organisasjon som CDP bekrefter at vi er på rett vei, sier Veidekke-konsernsjef Jimmy Bengtsson i en pressemelding fra den norske entreprenøren.

Blant tiltakene som, ifølge pressemeldingen fra Veidekke, har redusert utslippene fra virksomheten, er innføring av fossilfrie byggeplasser og gradvis elektrifisering av maskinparken. På Ruseløkka skole i Oslo gjennomfører Veidekke også et pilotprosjekt med mål om helt utslippsfri byggeplass. Andre tiltak som Veidekke mener har hatt stor effekt, er bruk av biomasse som energibærer i asfaltproduksjon, overgang til lavtemperaturasfalt samt økt gjenbruk i asfaltproduksjonen.