Endalausmarka Strekning mellom tunellene Lyshorn og Skogafjell. Foto: Statens vegvesen

Veidekke overleverte deler av ny E39 Svegatjørn - Rådal til Vegvesenet

Mandag 31. august ble den sørlige delen av ny E39 mellom Bergen og Os overlevert fra Veidekke til Statens vegvesen.

Overtakelsesprotokollen er signert. Fra venstre: Delprosjektleder i Statens vegvesen Kari Bremnes, prosjektleder i Statens vegvesen Sverre Ottesen og prosjektleder i Veidekke Bjørg Torsnes. Foto: Statens vegvesen

Strekningen som er overlevert til Vegvesenet går mellom Svegatjørn i Bjørnafjorden kommune og Rådal i Bergen kommune.

- Kontrakten omfatter det meste av veilengden på prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal, med en kontraktsverdi på knappe 2,3 milliarder kroner. Strekningen har for det meste bestått i tunnelbygging (Skogafjellstunnelen og Lyshorntunnelen), med dagsone på Svegatjørn og i Endalausmarka, melder vegvesen.no.

Under signeringen i 2015 uttalte daværende regionvegsjef Helge Eidsnes at kontrakten hadde stor samfunnsmessig betydning, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Prosjektet inngår i arbeidet med utvikling av ferjefri E39, og gir moderne motorvegstandard mellom Bergen og Os.

Strekningen inkluderer rundt 23 kilometer med tunnel – det meste med to løp parallelt. Siden byggestart i oktober 2015 er 1,8 millioner kubikk med tunnelmasse er sprengt ut.

Når prosjektet åpner i 2022 vil kjøreturen mellom Svegatjørn i Bjørnafjorden kommune og Rådal i Bergen kommune ta åtte minutter. Deler av den nye veien vil få fartsgrense på 100 kilometer i timen. Det er den første veistrekningen i Vestland fylke med tresifret fartsgrense.