Foto: Veidekke

Veidekke mener flere jenter må velge bygg og anlegg

Kun 6 prosent av søkerne til bygg- og anleggsteknikk har vært jenter de siste årene, men Veidekke håper flere jenter velger byggenæringen.

En ny undersøkelse Opinion har gjennomført for Veidekke viser at foreldrenes råd er preget av et svært tradisjonelt kjønnsrollemønster. Blant jenteforeldrene til landets tiende­klassinger anbefaler kun 10 prosent bygg- og anleggsfag til sine døtre, men om de hatt en sønn ville 26 prosent anbefalt samme utdanning, skriver Veidekke i en pressemedling.

1. mars går fristen ut for å søke videregående opplæring .

- Kvinner er dessverre sterkt underrepresentert blant landets fagarbeidere i bygg- og anleggsbransjen, og det ønsker vi å gjøre noe med. For skal vi rekruttere motiverte og dyktige lærlinger må vi få med både jenter og gutter. Det er ingen grunn til at det bare er gutta som skal være med og bygge landet, sier koserndirektør HR/HMS Anne Thorbjørnsen i Veidekke.

Veidekke håper ungdommene i større grad legger egne interesser og motivasjon til grunn for sine valg, og at flere jenter krysser av for bygg- og anleggsteknikk innen fristen som er 1. mars. Tall fra Entreprenørforeningen Bygg og anlegg (EBA) viser at mer enn fire av ti bedrifter sliter med å få tak i fagarbeidere, og landet trenger 8.500 nye fagarbeidere innen bygg og anlegg hvert eneste år frem mot 2030.
Tidligere undersøkelser viser at foreldrene er barnas viktigste rådgivere når de skal velge studieretning. Opinions ferske undersøkelse viser at mye tungt fysisk arbeid er en barriere for foreldrene mot å anbefale bygg- og anleggsfag ifølge 84 prosent av mødrene og 72 prosent av fedrene. 33 prosent av fedrene og 24 prosent av mødrene mener også at arbeids­miljøet passer best for menn. Veidekkes interne undersøkelser viser derimot at våre kvinnelige fagarbeidere og lærlinger trives like godt som sine mannlige kolleger.
- Veidekke er Norges største entreprenør, og vi har om lag 4.500 ansatte på våre bygg- og anleggsprosjekter rundt i landet. Kvinneandelen er dessverre sørgelig lav. Blant våre 1.500 ingeniører er 216 kvinner (20 prosent), mens vi bare har 50 kvinnelige fagarbeidere (2 prosent). Disse er dyktige og gode rollemodeller som fremsnakker yrkesfag og vår bransje. Nå ønsker vi at flere jenter velger en karriere som lærling eller fagarbeider hos oss, avslutter Thorbjørnsen.