Journalist og forfatter Mah-Rukh Ali er en av duellederne på Super Tuesday.

Veidekke med Super Tuesday og skoledebatt på Arendalsuka

Sammen med First House arrangerer Veidekke Super Tuesday – en debattduell med høy intensitet ved innspurten før valget under Arendalsuka. De satser også på en debatt om morgendagens skoleutbygginger.

Super Tuesday som konsept er opprinnelig er hentet fra primærvalgene i USA, og Veidekke i Sverige har de hatt suksess med arrangementet gjennom flere år under Almedalsveckan.

På arrangementet i Arendal møter blant andre disse duellantene:
Heidi Nordby Lunde (H)
Jon Georg Dale (FrP)
Torstein Tvedt Solberg (Ap)
Bård Hoksrud (FrP)
Haakon Riekeles (Civita)

Duellederne Mah-Rukh Ali, journalist, forfatter og nyhetsanker, og Morten Hegseth, journalist og programleder i VGTV, vil utfordre sentrale politikere og samfunnsaktører på viktige temaer i valgkampinnspurten.

Hvem betaler?
Den svenske Super Tuesday har tematisk vært knyttet opp mot boligdebatten. Når konseptet nå kommer til Arendalsuka, stiller man spørsmålet: Hvem betaler? Eiendomsskatt og bompenger er naturlige temaer, men valgkampen kan også bringe andre utfordringer på banen.

Super Tuesday er et samarbeid mellom Veidekke og First House, og arrangeres på Quality Clarion Hotel Tyholmen tirsdag 13. august - fra klokken 19.30.

Skoleutbygginger
Det bygges skoler for 42 milliarder i Norge i 2019, og det er planlagt investeringer for 118 milliarder i norske undervisningsbygg de neste fem årene. Kontrastene er store: Noen skoleprosjekter blir fullført innen fristen og til budsjett, med fornøyde lærere, elever og byggherrer. Andre blir skandaleprosjekter med overskridelser, utsettelser, endringer, klager og skuffede brukere.

I en debatt om skoleutbygginger ser man blant annet på:
- Hvem har ansvaret eller skylden?
- Planlegges det til suksess eller fiasko?
- Hva kan man lære av de gode prosjektene?
- Klima, miljø og bærekraft stiller nye krav.
- Alternative former for finansiering?
- Utvikling og trender
- Bruk av skolebyggene etter skoletid

Debattdeltakere:
• Fylkesbyggesjef Kai Valthyr-Hansen, Agder fylke
• Rektor May Dypdalen, Stuenes skole i Arendal
• Rektor Daniel Håkestad, Justvik skole i Kristiansand
• Stortingspolitiker Hans Fredrik Grøvan (Krf) fra Agder, medlem i Stortingets utdannings- og forskningskomité
• Distriktsleder Atle Monan, Veidekke Bygg Agder
• Sivilarkitekt Olaug Rabben, Asplan Viak Arendal

Møteleder er Helge Dieset fra Veidekke. Arrangementet finner sted tirsdag 13. august klokken 10.00-11.00 på Veidekkes stand innerst i Pollen i Arendal.