Veidekke med god fart inn i 2016

– Vi har 35 prosent høyere fart inn i 2016 enn vi hadde inn i 2015, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.

Torsdag presenterte Veidekke svært gode tall, og tallene kan fort bli enda bedre fremover. Ordrereserven økte med 50 prosent, og var ved kvartalsslutt 23,7 milliarder kroner mot 15,8 milliarder på samme tidspunkt i fjor. I tillegg landet Veidekke denne uka en milliardkontrakt på Storo, som strekker seg inn i 2019.

– Med den ordreinngangen vi har, vet vi at omsetningen vår skal opp, men vi vet ikke om vi klarer å holde den ordreinngangen fremover. Men vårt uttalte mål er å vokse, sier Giske.

Svensk vekst

Han trekker frem gode oppkjøp, sterkt boligsalg og solid fremgang i Sverige som noen av suksessfaktorene i 2015. Hos vårt naboland i øst regner Veidekke med å omsette for åtte milliarder kroner i 2016.

– Vi har fått en betydelig posisjon innenfor bolig og entreprenørvirksomhet i Sverige. Det gjør at vi får tilgang til prosjekter, tomter og kompetanse i en helt annen monn enn tidligere. Det er viktig for Veidekke totalt sett, understreker konsernsjefen.

Giske poengterer også at det er viktig å opprettholde lønnsomheten mens man vokser. Den har vært for lav i den svenske entreprenørvirksomheten, men der har man tatt grep som man tror vil føre til en bedring.

Spent på makrobildet

Selv om Veidekke er optimister med tanke på årene fremover, så er de spent på makrobildet i verden og hvordan det vil påvirke byggenæringen.

– Det er ikke tvil om at vi ser på situasjonen som litt uoversiktlig, med krig, terror og flyktningstrømmer vi aldri har sett tidligere. Kinas reduserte vekst får dessuten en negativ effekt for råvarer, herunder olje. Alt dette virker inn på våre markeder, sier han.

Giske understreker at Veidekkes virksomhet i Norge er sentrert på Østlandet, selv om man også har jobber rundt om i landet. Dette gjelder for eksempel boliger og offentlige og private næringsbygg.

I likhet med andre entreprenører merker Veidekke konkurransen fra utenlandske entreprenører på anlegg, men føler seg komfortable med konkurransen.

– Det kommer mange store anleggsprosjekter ut på anbudsregning i år og neste. Vi fikk tre store jobber i fjor. I Sverige ble vi nummer to på flere store anlegg, forteller Giske.