Nyelv bru skal etter planen være ferdig neste høst. Illustrasjon: Statens vegvesen

Veidekke lavest på Nyelv bru

Ti entreprenører har levert tilbud på byggingen av en ny bru over Nyelv/Ođđajohka på E6 i Nesseby, og Veidekke ligger best an.

Tilbudene ble åpnet kl. 12:00 tirsdag 29. november.

Disse vil bygge brua

* PEAB Anlegg: 40 368 208,76

* Sundquist: 39 125 536,00

* Anlegg Nord AS: 34 203 210,00

* T. Johansen Drift AS: 36 024 868,15

* HAK Entreprenør AS: 32 245 917,94

* Veidekke Entreprenør AS: 30 690 058,09

* Mesta AS: 37 232 659,47

* Christie: 38 137 286,00

* KNAS: 47 442 950,60

* Hæhre Entreprenør AS: 42 334 442,30

- Nå skal vi gjennomgå tilbudene, og regner med å kunne inngå kontrakt før jul. Arbeidet kan med det starte like over nyttår, sier prosjektleder Kaare Ramberg i Statens vegvesen i en pressemelding.

Dagens bru er i dårlig forfatning og har skader som ikke lar seg reparere. Den er smal og tilstøtende veger tilfredsstiller ikke dagens krav til standard. Den nye brua blir 67 meter lang, og bygges 25 meter oppstrøms den gamle. I tillegg skal om lag en kilometer av E6 på begge sider av brua rettes opp.

Nyelv bru er finansiert med kompensasjonsmidler for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift. Den skal etter planen være ferdig høsten 2017.