Veidekke lavest på E16/rv.2

Veidekke var lavest av fire tilbydere på Vegvesen-kontrakten E16/rv. 2 mellom Kongeveien og Tjernsbergs vei nord for Kongsvinger sentrum.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding på sine nettsider torsdag.

De forberedende arbeidene gjøres slik at trafikken på E16 og rv. 2 kan flyttes før bygging av permanente løsninger starter opp i neste utbyggingsfase, heter det i meldingen.

Følgende fire entreprenører har levert tilbud på å gjøre de forberedende arbeidene:

  • PEAB anlegg: 16.956.168,00,-
  • John Galten: 15.181.025,50,-
  • Billerud & Løhren: 16.948.010,00,-
  • Veidekke: 14.362.452,06,-

Entreprenøren som får oppdraget med å gjøre de forberedende arbeidene, skal, ifølge pressemeldingen, flytte kabler og ledninger, fundamentere og montere midlertidig bru over Norsenga og jernbanespor, fundamentere og montere midlertidig bru over Noret og tilhørende omkjøringsveger.

Entreprenøren som får oppdraget, skal også gjennomføre midlertidig støyskjerming av lokalbebyggelse og andre nødvendig tiltak for at trafikken kan flyttes over til de midlertidige tiltakene før arbeidene med de permanente tiltakene starter.

Tilbudene på de forberedende byggearbeidene skal, ifølge meldingen, først gjennom en intern behandling i Statens vegvesen før det avgjøres hvilken entreprenør som skal gjennomføre tiltakene. Det er ventet at entreprenøren som skal gjøre de midlertidige tiltakene, kan starte sitt arbeid i midten av oktober. De midlertidige arbeidene skal være ferdig i slutten av mars 2015.