Bypakke Bodø. Illustrasjon: Statens vegvesenBypakke Bodø. Illustrasjon: Statens vegvesenBypakke Bodø. Illustrasjon: Statens vegvesenBypakke Bodø. Illustrasjon: Statens vegvesenBypakke Bodø. Illustrasjon: Statens vegvesenBypakke Bodø. Illustrasjon: Statens vegvesenBypakke Bodø. Illustrasjon: Statens vegvesenBypakke Bodø. Illustrasjon: Statens vegvesen

Veidekke lavest på Bodøtunnelen

Veidekke Entreprenør ga det laveste anbudet av de seks firmaene som regnet på Bodøtunnelen på Riksvei 80 i Nordland.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding på sine nettsider.

Veidekkes tilbud er på 893.489.201 kroner.

Disse firmaene kom med tilbud på entreprisen:

  • Veidekke Entreprenør: 893.489.201
  • PORR Norge : 932.046.467,59
  • AF-gruppen: 978.239.360,60
  • Implenia Norge: 1.027.295.011,12
  • LNS: 1.039.776.871,12
  • Aldesa: 1.096.787.509,11

Strekningen er kilometer, og inkluderer 2,8 kilometer tunnel mellom Hunstadmoen og Rønvikjordene foran Bodin leir. Tunnelen skal gå i to løp og ha to kjørefelt i hver retning, skriver Vegvesenet i pressemeldingen.

– Nå skal vi kontrollregne tilbudene, og vi tar sikte på å signere kontrakt med en av entreprenørene i løpet av januar, sier prosjektleder Odd Inge Bardal i Statens vegvesen.

Kontrakten på tunnelarbeidet markerer starten på Vegvesenets prosjekt i Bypakke Bodø.

– Bypakke Bodø har mer enn hundre prosjekter for de som går, sykler, kjører kollektivt eller bruker bil. Nå setter vi i gang det aller største, og vi regner med byggestart før påske, sier Bardal.

Arbeidene starter i området ved Bodin leir. Tunnelen skal drives fra Bodøelvsiden, og steinmassene skal kjøres til Langstranda, skriver Vegvesenet.

– Entreprenøren skal lage en fremdriftsplan for aktiviteten, så vi kommer tilbake til detaljene, men målet er å åpne det ene tunnelløpet høsten 2018, og det andre noen måneder senere, uttaler prosjektlederen.