Illustrasjonsfoto

Veidekke kjøper mer på Helsfyr

Veidekke har inngått avtale med Auris Eiendomsinvest I AS og Auris Holding AS om kjøp av Grensesvingen 9 på Helsfyr. Veidekke ønsker å videreutvikle tomten for å bygge omlag 200 boliger.

- Veidekke har en tomteportefølje på over 2.500 boliger i Oslo og jakter etter flere muligheter rundt Ensjø og Helsfyr. Grensesvingen 9 passer godt i Veidekkes portefølje og planen er å utvikle eiendommen sammen med naboeiendommen, Grenseveien 97, og samlet bygge over 400 boliger i et område som er i sterk utvikling. Målet er å kunne legge boligene ut for salg allerede i 2020, heter det i en melding fra selskapet.

- Vi er svært fornøyd med å få tak i denne tomten, og sammen med naboeiendommen Grenseveien 97 som vi har kjøpt nylig, vil vi kunne utvikle et svært attraktivt boligprosjekt, sier regiondirektør Anders Holmlund i Veidekke Eiendom. 

- Helsfyr er et av Oslos mest sentrale transformasjonsområder, og vil være et attraktivt område for nye boligkjøpere, fortsetter Holmlund.

Eiendommens tomtestørrelse er på 7.500 kvadratmeter, og er i dag bebygd med et flerbruks kontor-/kombinasjonsbygg på 11.580 kvadratmeter BTA . Kjøpet forutsettes en for Veidekke Eiendom AS tilfredsstillende due diligence av selskap og eiendom, samt styreforbehold.