Den første hydrogendrevne gravemaskinen som er under ombygging av Applied Hydrogen. Foto: Veidekke

Den første hydrogendrevne gravemaskinen som er under ombygging av Applied Hydrogen. Foto: Veidekke

Veidekke inn på eiersiden i hydrogenselskap

Veidekke utvider samarbeidet og blir medeiere i Applied Hydro­gen på Kongsberg.

Applied Hydrogen AS ble etablert på Kongsberg i 2020. Selskapet bygger om tyngre anleggs­maskiner fra diesel- til hydrogendrift, og skal parallelt etablere et distribusjonsnett for hydrogen til bygg- og anleggsplasser. Veidekke har sikret seg 20 prosent eierandel i selskapet, og direktør Neal Nordahl i Veidekke Anlegg skal representere Veidekke i styret.

- For at bygg- og anleggsbransjen skal halvere CO2- utslippene innen 2030, må vi jobbe med et bredere spekter av bærekraftige energiløsninger enn vi har gjort hittil. Vi tar nå grep om denne utviklingen sammen med Applied Hydrogen, sier Berit Laanke, direktør for forretningsutvikling bærekraft i Veidekke Infrastruktur i en pressemelding.

- Applied Hydrogen representerer et unikt kompetansemiljø med innsikt og erfaring fra industriell produksjon, teknologi, energi, bærekraft samt mekaniske og digitale løsninger. Selskapet tenker helhetlig og langsiktig gjennom hele verdikjeden fra energiproduksjon og distribusjon til maskiner og utstyr. Det er heldigvis viktig å konkurrere også på klima og miljø, så vi har stor tro på at samarbeidet med Applied Hydrogen skal styrke vår konkurransekraft, sier direktør Neal Nordahl i Veidekke Anlegg i samme melding.

Veidekke og Applied Hydrogen har samarbeidet i snart et år, og den første store gravemaskinen på 30 tonn er i disse dager under ombygging til hydrogendrift på Kongsberg.

Daglig leder Vidar Sten-Halvorsen i Applied Hydrogen sier i meldingen at han setter stor pris på at Norges største entreprenør blir med på eiersiden, og kaller det en viktig milepæl for selskapet.