Mats Nystrøm blir ny sjef for Veidekke i Sverige.

Veidekke i Sverige får ny leder

Mats Nyström blir ny konserndirektør og adm. direktør for Veidekke Sverige etter Jimmy Bengtsson, som tok over som konsernsjef for Veidekke ASA ved månedsskiftet.

Charlotta Nilsén overtar ledelsen for forretningsområdet Bygg Bostäder etter Mats Nyström.

– Veidekke har et stort markedspotensial i Sverige. Mats Nyströms oppdrag handler i første rekke om å styrke lønnsomheten. Med sin betydelige erfaring og sine lederegenskaper er Mats Nyström rett person til å løfte vår virksomhet i Sverige til neste nivå, sier Veidekkes konsernsjef Jimmy Bengtsson i en pressemelding.

Mats Nyström kom til Veidekke i 2017 fra Skanska, der han inngikk i ledelsen for Skanskas svenske virksomhet. Nyström tiltrådte sin nye stilling 4. september.

– Jeg ser frem til å lede Veidekkes svenske virksomhet gjennom lønnsom vekst og med stor vekt på ledelse, kultur og verdier. Vi skal være attraktive som arbeidsgiver og som partner for kundene våre. Sammen med mine kolleger i Veidekke vil jeg konsentrere innsatsen fremover om å realisere og videreutvikle strategiene som er lagt, sier Mats Nyström.

Charlotta Nilsén tar fra 9. september over ledelsen av forretningsområdet Bygg Bostäder etter Mats Nyström. Bygg Bostäder arbeider hovedsakelig med boligbygging, men utfører også omfattende kommersielle yrkesbyggprosjekter i Sør- og Vest-Sverige. Charlotta Nilsén, som har arbeidet i Veidekke siden 2014, leder i dag region Riks i Veidekke Eiendom Sverige.

– Med vår brede virksomhet og involverende arbeidsmåte har vi enestående muligheter til å håndtere de mest komplekse oppdragene og kundebehovene. Når vi utnytter Veidekkes samlede kapasitet, er vi svært konkurransedyktige. Gjennom seksten år i entreprenørbransjen og åtte år i boligutvikling har jeg utviklet kunnskap og forståelse for helheten i samfunnsbyggingen, og nå gleder jeg meg stort til å ta forretningsområdet videre i samarbeid med gode kolleger, sier Charlotta Nilsén.

– Charlotta Nilséns sterke drivkraft og brede kunnskaper vil skape verdi for kundene våre og styrke samarbeidet mellom Veidekkes forretningsområder, sier Mats Nyström.