Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

- Veidekke har mer å gå på

Veidekke har de siste to årene løftet lønnsomheten og styrket soliditeten i prosjektporteføljen men konsernsjef Jimmy Bengtsson mener de har mer å gå på.

Veidekke rapporterer torsdag resultater for første kvartal 2021 og avholder samtidig kapitalmarkeds­oppdatering, der konsernet presenterer mål og planer for å øke lønnsomheten videre mot 2025.

– Vi har i de siste to årene løftet lønnsomheten og styrket soliditeten i prosjektporteføljen betraktelig. Men Veidekke har mer å gå på – og vi har høye ambisjoner for virksomheten i de kommende årene, sier konsernsjef Bengtsson i en pressemelding.

Veidekke omsatte for 8,3 milliarder kroner i første kvartal, og resultatet før skatt var på 28 millioner. Omsetningen var på nivå med første kvartal i fjor, mens resultatet økte fra -116 millioner. I årets resultat inngikk gevinst fra virksomhetssalg på 39 millioner kroner, mens resultatet i første kvartal i fjor omfattet urealisert tap samt ekstraordinære kostnader som til sammen utgjorde 85 millioner. Selskapet fikk nye ordrer til en verdi av 9,8 milliarder i kvartalet og hadde per 31. mars ordrereserver til en verdi av 37,9 milliarder kroner.

– Veidekke har levert et godt første kvartal, i tråd med mål og planer. Vi har økt resultat og lønnsomhet og har styrket ordrereserven, i det som sesongmessig er et svakt kvartal for konsernet. Veidekke Infrastruktur i Norge og virksomheten i Danmark hadde god resultatfremgang, mens den norske byggvirksomheten og Veidekke Sverige hadde resultater på nivå med tilsvarende kvartal i fjor, sier Bengtsson.

Etter salget av eiendomsvirksomheten i 2020 er Veidekke en rendyrket entreprenør.

- Forbedringstiltak som er gjennomført i de siste årene har vært vellykkede og har styrket resultatmarginen. Med mål om å øke lønnsomheten ytterligere og fortsette å tilby aksjonærene et attraktivt utbytte, legger Veidekke vekt på å styrke markedsposisjonen i hovedmarkedene, skriver selskapet.

For perioden frem mot 2025 har Veidekke satt mål om å vokse selektivt i sine skandinaviske hovedmarkeder og løfte resultatmarginen før skatt til over fem prosent. Samtidig hever Veidekke ambisjonen for årlig utbyttebetaling til over 70 prosent av resultat etter skatt.

– Vi har lagt en tydelig og målrettet strategi for hvordan vi skal løfte lønnsomheten, slik vi har vist at vi kan. Strategien har fire grunnsteiner: lidenskap for kundene og prosjektene vi velger å jobbe med; en aktiv og kommersielt orientert rolle i det grønne skiftet; beslutninger fundert på usikkerhetsstyring; og en levende bedriftskultur som er godt forankret hos medarbeiderne våre og i historien vår, sier Bengtsson.

– Veidekke har gjort et viktig retningsvalg om å ta en rolle i å realisere det grønne skiftet, som vi mener vil gi nye markedsmuligheter og skape merverdi for kundene, for samfunnet omkring oss – og for Veidekke, sier Bengtsson.