Illustrasjonsfoto: Ole Harald Dale

Illustrasjonsfoto: Ole Harald Dale

Veidekke har gjennomført oppkjøpet av Constructa - betalte 365 millioner

Partene er nå enige om Veidekkes overtakelse av 100 prosent av aksjene i Constructa Entreprenør AS.

– Dette er et viktig og riktig grep for både Veidekke og Constructa. Vi utfyller hverandre på flere felter, og har et felles kulturelt grunnlag med blant annet satsing på egne faste ansatte fagarbeidere. Nå kan vi utvide tilbudet til våre kunder sammen med våre samarbeidspartnere, sier konserndirektør i Veidekke Bygg, Hans Olav Sørlie, i en melding fra selskapet.

Intensjonsavtalen mellom selskapene ble meldt i august 2022. Due diligence er gjennomført, og oppkjøpet er godkjent av Konkurransetilsynet.

– Disse to sterke enhetene under én paraply i Veidekke styrker konkurransekraften og gjennomføringsevnen i Bergensregionen. Veidekke har vært det foretrukne førstevalget som et nytt hjem for oss, og vi gleder oss til fortsettelsen, sier Thor Småbrekke, daglig leder i Constructa Entreprenør AS, i meldingen.

Arbeidet med integrasjonen av organisasjonene er neste steg i prosessen. Thor Småbrekke og Kari Saarisilta samt de øvrige eierne blir med som nøkkelpersoner i det nye Veidekke Bygg Bergen.

– Vi kjenner Constructa godt fra tidligere, og vet at de er sterke i flere markedssegmenter. De kompletterer vår virksomhet på en god måte, noe vi også har fått bekreftet gjennom en god og ryddig prosess denne høsten. Nå ser vi frem til å begynne integrasjonen og styrke posisjonen vår i Bergen. Pågående prosjekter og utviklingsprosjekter vil fortsette som før, og vi skal fortsette det gode samarbeidet med våre kunder og partnere, sier Hans Olav Sørlie.

Constructa Entreprenør AS ble grunnlagt i 2006 av Thor Småbrekke, Kari Saarisilta og Bjørn Heimdal. Selskapet har rundt 140 ansatte, hvorav 85 er fagarbeidere, og har en årlig omsetning på rundt 750 millioner kroner.

Sammenslåingen gjør at Veidekke Bygg i Bergen blir en enhet på rundt 350 ansatte med en omsetning på rundt 1,8 milliarder kroner.

Avtalt kjøpesum for 100 prosent av aksjene er 365 millioner. Constructa Entreprenør hadde i 2021 en omsetning på 726 millioner kroner, et driftsresultat (EBIT) på 49 millioner og en positiv rentebærende posisjon pr 31.12.21 på 184 millioner. Oppgjør vil skje mot kontanter og aksjer i Veidekke ASA.