<p></p><p>Gjennomslaget i Skarpsnotunnelen ble tradisjonelt markert med en dram på røysa. Foto: Jørn Hindklev</p>Foto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevProsjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier og ordfører Anita Ihle Steen i Ringsaker kommune. Foto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevProsjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier. Foto: Jørn HindklevAdministrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier. Foto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevOLYMPUS DIGITAL CAMERAFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn Hindklev

Veidekke-gjennomslag på Nye Veier-prosjekt - halverer byggetiden med omkjøringsmulighet

Tirsdag fikk Veidekke gjennomslag i den 300 meter lange Skarpsnotunnelen i Moelv. Dette er den eneste tunnelen som skal bygges på den 43 kilometer lange E6-utbyggingen mellom Kolomoen og Moelv.

– Vi har drevet det nye tunnelløpet i Skarpsnotunnelen i 11 uker og har skutt cirka 60 salver i det nye tunnelløpet på 300 meter, sier Veidekkes prosjektleder Neal Nordahl for E6 Arnkvern-Moelv.

Det var ordfører i Ringsaker kommune, Anita Ihle Steen (AP), som fikk æren av å skyte av den siste salven i tunnelen.

Tunnel med siktutvidelse

– Selv om tunnelen ikke er spesielt lang, er den litt spesiell ved at den har ganske stort tverrsnitt på grunn av siktutvidelse som følge av 110 kilometer i timen fartsgrense. Tunnelen har en kurvatur nordfra mot Moelv som gir et tverrsnitt fra T 14,5 til T 10,5 mot Moelv, forteller Nordahl.

Prosjektleder Neal Nordahl i Veidekke. Foto: Jørn Hindklev

Samtidig med at det er spreng et nytt tofelts tunnelløp, blir også det eksisterende tunnelløpet i Skarpsnotunellen utvidet med det samme tverrsnittet som den nye tunnelen. Den totale kostnaden for tunnelprosjektet for E6 Arnkvern-Moelv er cirka 100 millioner kroner.

– Fjellkvaliteten har vært overraskende bra. Vi fryktet vi kunne møte på alunskifer og dårlig fjell i nordenden av tunnelen. Det har også vært tørt, så vi har sluppet en del injeksjon, sier han.

Veidekke hadde opprinnelig planlagt å drive tunnelen fra begge sider, men utfordringer med slepper ved det nordlige tunnelpåhugget medførte at tunnelløpet ble drevet fra sør. I utvidelsen av eksisterende tunnel har strossen gått fra begge sider. Det gjenstår nå cirka 15 salver i den eksisterende tunnelen.

Halverer byggtiden med omkjøring

Det har vært ganske omfattende omkjøring på lokalveien rundt Moelv i forbindelse med tunnelprosjektet. Muligheten for omkjøring har imidlertid medført store besparelser for entreprenøren.

– Ved at vi har fått gjennomføre det totale tunnelprosjektet uten trafikk gjennom anleggsområdet, har medført at vi mer eller mindre halverer byggetiden, sier prosjektlederen.

Nå vil det satt på trafikk på det eksisterende tunnelløpet rundt 20. januar, mens det nye tunnelløpet ferdigstilles.

– Hvordan er status for fremdriften for E6 Arnkvern-Moelv når Veidekke nå tar juleferie?

– Vi har hatt en god avslutning på året, men vi har et veldig krevende år foran oss i 2019. Vi skal være ferdig med asfaltering av hele den nye tofeltsveien frem til Moelv innen 2019. Også store deler av den rehabiliterte veien skal være asfaltert i løpet av neste år. Det blir et intensivt år, fastslår han.

Dahl Hovland glad for innovasjon og utvikling i sprengningsprosessen

Også administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier var på plass da det var klart for gjennomslag i Skarpsnotunnelen. Hun takket Veidekke for en godt gjennomført jobb og trakk frem viktigheten av HMS i tunnelarbeidet.

– Nye Veier har siden oppstarten jobbet med å få kontroll på sprengningsarbeidene både i dagen og i tunneler og har blant annet innført elektroniske tennere som et virkemiddel for å komme videre i utviklingen, sier hun.

Administrerende direktør Ingrid Dagl Hovland i Nye Veier. Foto: Jørn Hindklev

Dahl Hovland er ærlig på at dette har vært greit å innføre for sprengningsarbeider i dagen, men at Nye Veier har møtt motbør blant enkelte entreprenører for sprengning i tunnel med elektroniske tennere.

– Noen entreprenører mener det er tungt, vanskelig og uvant, men jeg forstår at dere har fått det til med stort hell her. Det gleder meg å høre at Veidekke har jobbet planmessig med innovasjon og utvikling også i sprengningsprosessen, fastslår hun.