Veidekke gjennomfører salg av industritomt i Stockholm

Veidekkes svenske industrivirksomhet inngikk i mars 2022 avtale med logistikk­eiendomsselskapet NREP Logicenters om salg av Veidekkes industritomt i Snebro ved Nykvarn, sør for Stockholm. Gjennomføringen av transaksjonen var forutsatt offentlig miljøgodkjennelse, som nå er innvilget.

– Transaksjonen vil derfor skje medio november og gi en regnskapsmessig gevinst på 130 millioner norske kroner i 4. kvartal 2022, skriver selskapet i en pressemelding.

Veidekke har siden 2015 drevet sprengning og opparbeidelse av industritomten på 206.000 kvadratmeter i Snebro.

– Å tilby massehåndtering i sentrale områder er kjerneaktivitet for Veidekkes industri- virksomhet. Vår strategi er å drive virksomhet fra steder som deretter kan benyttes til eiendomsutvikling, og Snebro er et godt eksempel på dette. Det er godt å vite at eiendommen får ny og verdifull anvendelse som logistikkeiendom, sier konserndirektør Marcus C. Nilsson i Veidekke i meldingen.