Veidekke gir seniorer 12 ferieuker i året

Medarbeidere over 62 år i Norges største entreprenørselskap, Veidekke, får et unikt tilbud: Seks ekstra ferieuker med full lønn for hvert år de er villige til å stå i jobb.

- Den beste investeringen vi kan gjøre for å beholde verdifulle medarbeidere og framstå som attraktive for nye medarbeidere, sier ledelsen i selskapet. Jeg begynner å bli sliten og har vurdert å gå av med AFP ved 62 år. Men med det tilbudet vi nå får, kan jeg godt tenke meg å fortsette fram til 67, sier tømrer Arne Roald Hansen (58) til Aftenposten. Noe av poenget med ordningen er nettopp at de skal få hvilt skikkelig ut og samle krefter til å jobbe videre, sier organisasjonsdirektør Per Haugen i Veidekke. Han har vært drivkraften bak det unike seniortiltaket. Haugen sier det er en investering, både i å beholde verdifull kompetanse blant egne fagfolk og i å framstå som en attraktiv arbeidsgiver. Vi snakker om litt over en månedslønn for å beholde våre mest erfarne folk i ett ekstra år. Det ser vi på som en god investering, sier han. Haugen ser også for seg at ordningen vil bidra til å senke sykefraværet som er faretruende høyt i byggenæringen generelt. Veidekke forutsetter at permisjonen avvikles i etapper, primært på en uke av gangen, og legges til de delene av året da bransjen ikke går på høygir.