Illustrasjonsfoto: Veidekke

Veidekke forventer at nedgangen i entreprenørmarkedet blir moderat

Veidekkes prognoser for de skandinaviske entreprenørmarkedene viser at utsiktene for sektoren nå ser bedre ut enn antatt før sommeren.

- Forutsatt at utviklingen av covid-19-pandemien ikke endrer seg vesentlig fremover, ligger det an til et tilfredsstillende aktivitetsnivå i det skandinaviske entreprenørmarkedet i de nærmeste årene. Prognosen forutsetter at den forventede veksten i offentlig etterspørsel blir realisert, skriver selskapet i en pressemelding. Generelt lavere investeringsvilje i næringsliv og husholdninger ventes å resultere i produksjonsfall på seks prosent i 2021, før fallet flater ut i 2022. Noen sentrale premisser ligger til grunn for prognosen.

– Denne relativt positive vurderingen forutsetter fortsatt offensiv satsing på bygg og anlegg i offentlig sektor, og vi vil se en tydelig dreining av entreprenørmarkedet i retning av disse kundesegmentene. Det gjelder i særlig grad prognosene for Norge, sier Kristoffer Eide Hoen, analysedirektør i Veidekke i meldingen.

De peker på at bygg- og anleggsmarkedene lå an til en hard landing da myndighetstiltakene mot covid-19-pandemien drastisk reduserte mobilitet og næringsaktivitet i vår.

Med fare for oppbremsing i pågående entreprenørprosjekter og stopp i nye prosjekter, var det ventet et markant aktivitetsfall utover i 2021, skriver selskapet.

– I dag er utsiktene noe bedre. Selv om det fortsatt er uavklarte forhold knyttet til utviklingen av pandemien, går det bedre enn fryktet, og vi mener at vi nå kan legge de mest negative scenariene fra i vår til side, sier Hoen

Hoen understreker at usikkerheten fortsatt er stor, og at markedsutviklingen kan endre retning dersom et av de følgende forholdene inntreffer:

· Hvis antakelsen om høy offentlig etterspørsel ikke blir bekreftet, vil markedet trolig oppleve en markant nedgang, og særlig i Norge.

· Hvis Skandinavia eller viktige handelspartnere får en ny alvorlig smittebølge, kan det både forstyrre gjennomføringsevnen i bransjen og forsterke usikkerheten blant investorer og husholdninger.

· Hvis arbeidsmarkedet stabiliserer seg og rentene noen år fremover forblir på dagens lave nivåer, kan det stimulere til ny vekst i markedene for boliger og næringseiendom.

- Selv med et totalt sett tilfredsstillende byggvolum, er det flere utfordringer fremover, og den kanskje mest alvorlige ligger i redusert boligbygging. Det er registrert få igangsettelser av nybygg, og dermed er det utover i 2021 og 2022 grunn til å vente et nytt boligunderskudd, spesielt i Oslo og Stockholm. Det øker åpenbart faren for galopperende boligpriser, slik vi har sett flere ganger tidligere i det siste tiåret, skriver selskapet.