Illustrasjonsfoto

Veidekke fortsetter å drifte veiene i Sør-Salten - kontrakt verdt 450 millioner

Veidekke skal drifte veiene i Sør-Salten i Nordland de neste fem årene.

Nylig ble det klart at Nordland fylkeskommune har valgt å fortsette med Veidekke som ansvarlig for drift og vedlikehold av fylkesveier i Bodø, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Meløy og Rødøy. Kontrakten omfatter også fylkets gang- og sykkelveier i disse kommunene.

Det var veier24.no som først meldte om kontrakten, som har en verdi på 450 millioner kroner.

- Å få inn nye kontrakter er alltid viktig for oss som entreprenør. Ekstra morsomt når vi har denne fra før og kan bruke den lokale kompetansen videre, sier direktør for drift- og vedlikehold Kjell Otto Bragstad i Veidekke Industri til Byggeindustrien.

- Skiller kontrakten seg fra andre kontrakter?

- Alle kontrakter har sitt særpreg. For denne kontrakten kan jeg si at den har varierende vegnett både når det kommer til kvalitet og klima, svarer han.

Dette er den fjerde drift- og vedlikeholdskontrakten Veidekke har fått hittil i år. I tillegg til Sør-Salten-kontrakten er det kontrakter i Trondheim, Drammen og Indre Sunnmøre.

Kontrakten løper fra september i år til og med august 2025. I tillegg er det en opsjon på 12 nye måneder.