Illustrasjonsfoto

Veidekke: Entreprenør Norge deles i Bygg Norge og Anlegg Norge

Med bakgrunn i organisasjonsendringen i den norske entreprenørvirksomheten i Veidekke vil man fra og med tredje kvartal 2018 endre segmentrapporteringen, ved at informasjon om Entreprenør Norge deles i Bygg Norge og Anlegg Norge. 

Veidekke har tidligere i år meddelt at den norske entreprenørvirksomheten deles i de to enhetene Bygg Norge og Anlegg Norge. Virksomhetene ledes av henholdsvis Hans Olav Sørlie og Øivind Larsen, som begge inngår i Veidekkes konsernledelse.

Med bakgrunn i organisasjonsendringen vil Veidekke fra og med tredje kvartal 2018 endre segmentrapporteringen, ved at informasjon om Entreprenør Norge deles i Bygg Norge og Anlegg Norge.

Veidekke rapporterer resultat for tredje kvartal 15. november 2018.