Veidekke bygger ut Norges Varemesse

Norges Varemesse har gitt Veidekke Entreprenør AS oppdraget med utvidelsen av messeanlegget på Lillestrøm.

Kontrakten er en totalentreprise til 233 millioner kroner ekskl. mva.

Varemessen skal utvides med 11.750 kvadratmeter til totalt 66.000 kvadratmeter. Utvidelsen gir en ny utstillingshall, flere møterom og kontorer for administrasjonen.

Byggearbeidene starter opp i juni 2007 og skal være ferdigstilt i januar 2009.