Ill. DARK arkitekter

Ill. DARK arkitekter

Veidekke bygger om Hetland VGS i Stavanger

Veidekke har fått i oppdrag av Rogaland fylkeskommune å rehabilitere og utvide Hetland videregående skole i Stavanger blant annet med et miljøsertifisert nybygg i massivtre. Kontrakten er en totalentreprise verdt 93 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.

Det nye skolebygget skal miljøsertifiseres til klassifisering BREEAM Very Good.

- Bygget i massivtre får stor grad av synlig trevirke innendørs, mens fasaden blir i glass og tegl med innslag av treverk. Veidekke skal delvis sanere og totalrehabilitere et eksisterende skolebygg for å gi plass til nye auditorier og kontorarealer samt lage nytt anlegg utendørs på deler av skoletomten, skriver Veidekke i en pressemelding.

- Veidekke har lang og god erfaring i å bygge skoler og gjennomføre miljøsertifiserte byggeprosjekter. Her får vi skolebygg i daglig bruk som nærmeste nabo, så vi vil sette HMS i førersete gjennom hele prosjektet. Dette blir et flott prosjekt som blir til stor glede for elever og ansatte ved Hetland skole, og vi takker Rogaland Fylkeskommune for oppdraget, sier distriktsleder Frode Friestad i Veidekke Bygg Stavanger i meldingen.

Utvidelsen av Hetland videregående skole vil øke skolens kapasitet med omkring 270 elevplasser til en samlet kapasitet på omkring 860 elever. Detaljprosjektering vil pågå gjennom høsten og byggestart på tomten er satt til januar 2022. Elevene ved Hetland VGS skal ta sitt nye skolebygg i bruk etter sommeren 2023.