Veidekke bygger ny jernbanebru

Statens vegvesen skrev 23. februar 2012 kontrakt med Veidekke Entreprenør AS om omlegging av Bergensbanen og bygging av bru over ny rv. 7.

Omleggingen, som bidrar til Bergensbanens forkortelse med vel 17 meter, har en kontraktssum på 43,4 mill. kr. eks. avgift, og nytt spor skal tas i bruk 30. september 2012, melder vegvesen.no.