Illustrasjon: Hydro/Multiconsult

Veidekke bygger for Hydro på Karmøy

Veidekke Entreprenør har fått i oppdrag av Hydro å bygge ny elektrolysehall, nytt likerettebygg, nytt anode servicebygg og diverse andre arbeider for Hydros nye fabrikk på Karmøy.

Dette er et pilotprosjekt for mer klima- og energieffektiv produksjon av aluminium, og Veidekke har inngått to kontrakter med en samlet verdi på om lag 475 millioner kroner ekskl. mva.

Hydros mål med pilotprosjektet er å industrialisere verdens mest klima- og energieffektive teknologi for aluminiumelektrolyse. Ambisjonen er å redusere energiforbruket med rundt 15 prosent per kilo aluminium produsert målt i forhold til verdensgjennomsnittet, og med de laveste CO2-utslippene i verden.

- Prosjektet er et viktig steg på veien mot klimavennlig kraftforedlende industriproduksjon. Det er svært gledelig for Veidekke Entreprenør å bidra til denne utviklingen, og vi vi er meget stolte over å ha blitt valgt som leverandør. Nå ser vi frem til et godt samarbeid og gleder oss til å komme i gang med arbeidene, sier distriktsleder Ove Nedrebø i Veidekke i en pressemelding.

Veidekke skal blant annet utføre arbeider som bygging av infrastruktur, oppføring av en elektrolysehall, likeretterbygg og transformatorbygg. Et areal på 20.000 m 2 skal bebygges. Det vil bli brukt ca 28.000 m 3 betong, 2.700 tonn armering og 3.500 tonn konstruksjonsstål. Prosjektet vil for Veidekke sysselsette cirka 150 årsverk gjennom byggetiden, de fleste fra Veidekke avdeling i Haugesund og fra Veidekkes mobile anleggsavdeling Spesialprosjekter.

Arbeidene starter umiddelbart og skal ferdigstilles i andre halvår 2017.