<p>Konsernsjef Arne Giske i Veidekke (fra venstre), administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier og konsernsjef Jørgen Evensen i BetonmastHæhre. Foto: Nye Veier</p>Erfaringsdeling mellom Nye Veier, Veidekke og BetonmastHæhre. Foto: Nye VeierKonsernsjef Jørgen Evensen i BetonmastHæhre (til venstre) og konserndirektør Arne Giske i Veidekke. Foto: Nye VeierGudmund Roen i BetonmastHæhre, Arne Giske i Veidekke og Jarle Kristian Tangen i Nye Veier i samtale med en maskinfører. Foto: Nye VeierProsjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier (fra venstre), konsernsjef Jørgen Evensen i BetonmastHæhre og prosjektleder Neal Nordahl i Veidekke. Foto: Nye VeierKonsernsjef Jørgen Evensen i BetonmastHæhre, prosjektleder Neal Nordahl i Veidekke og prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier snakker med en lastebilsjåfør på anlegget. Foto: Nye Veier

Veidekke, BetonmastHæhre og Nye Veier møttes til felles befaring

Sjefen i Nye Veier har samlet toppdirektørene fra Veidekke og BetonmastHæhre til felles sikkerhetsbefaring og erfaringsdeling på utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv. Et uvanlig, men nyttig, tiltak for å bedre sikkerhet i anleggsbransjen, mener de.

Erfaringsdagen ble gjennomført på Nye Veiers prosjekt i Hedmark, der de to totalentreprenørene har ansvaret for å bygge ut 43 kilometer firefelts E6 fra Kolomoen til Moelv, skriver Nye Veier i en pressemelding onsdag.

– Det er etter hva vi kjenner til unikt at to totalentreprenører blir invitert til felles sikkerhetsbefaring på hverandres anlegg. På denne måten skaper vi en god læringsarena der vi deler kunnskap og erfaringer på tvers mellom ulike aktører. Dette bedrer sikkerheten i bransjen slik at alle kommer trygt hjem, sier Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør i Nye Veier, i meldingen.

Null fraværsskader

Prosjektet sysselsetter omtrent 700 arbeidere og det er omtrent 300 maskiner i anlegget. Utbyggingsprosjektet er Norges største målt i omsetning i 2018, skriver Nye Veier.

– På dette utbyggingsprosjektet har vi to totalentreprenører som arbeider noe ulikt med sikkerhet, men både Veidekke og BetonmastHæhre har klart å oppnå null fraværsskader og gode resultater. Dette viser at det finnes mer enn én måte å arbeide med sikkerhet på og ved å samle aktørene til felles befaring, sammen med oss som byggherre, plukker vi opp det beste fra hverandre. Slik blir vi enda bedre på sikkerhet, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Ingen bransjestandard for RUH

Anleggsområdet på Kolomoen – Moelv går i praksis i og like ved dagens E6. I snitt passerer det mer enn 20.000 trafikanter hver dag, og i det mest trafikkerte krysset i Åkersvika ved Hamar, passerer det opptil 40.000 kjøretøy daglig, heter det i meldingen.

– Det er ekstra krevende å ha eksisterende E6-trafikk og mange kryssende lokalveier og gang- og sykkelveier i anleggsområdet. Vi har registrert flere farlige forhold og nestenulykker, men heldigvis unngått alvorlige hendelser. Vi og alle som arbeider på anlegget, må tenke sikkerhet i alt vi gjør hver dag hele året, sier Moshagen.

Registrering og rapportering av farlige forhold og nestenulykker er et viktig virkemiddel, men rapporteringsmetodene varierer. Det finnes ingen bransjestandard for rapportering av sikkerhetshendelser i anleggsbransjen, påpeker Nye Veier i pressemeldingen.

– Per i dag er det opp til den enkelte byggherre og entreprenør å bli enige om hvordan hendelser skal rapporteres. I dag har vi i fellesskap snakket om at vi trenger en egen bransjestandard for HMS-rapportering, og vi i Nye Veier skal gjøre vårt for å påvirke at en slik standard kommer på plass, sier Dahl Hovland.

Samarbeider for sikkerhet

Erfaringsdagen ble organisert slik at totalentreprenørene Veidekke og BetonmastHæhre var med på befaring på hverandres anlegg sammen med Nye Veier som byggherre.

Konsernsjef Jørgen Evensen i BetonmastHæhre har ikke vært med på denne typen erfaringsoverføring hos konkurrenten tidligere.

– Vi setter pris på at Nye Veier fremmer felles læring for sikkerhetsarbeidet. Det er viktig å utnytte kompetansen i bransjen og samarbeide på tvers for best mulig sikkerhetskultur, sier Evensen.

Nye Veier involverer totalentreprenørene tidlig i prosjektene, blant annet for å ivareta sikkerheten allerede på planstadiet, skriver de i pressemeldingen.

– Det handler blant annet om at reguleringsplanen må legge til rette for at det blir god nok plass til at arbeidene kan utføres på en sikker måte, og at sikkerheten for tredjepart, som trafikanter og naboer, blir en del av sikkerhetsarbeidet på et tidlig tidspunkt i prosjektet, sier Øyvind Moshagen.

Topplederne ble godt mottatt av anleggsarbeiderne på Kolomoen – Moelv.

– Sikkerhet må være en integrert del av prosjektgjennomføringen, og god planlegging er helt avgjørende. Den åpenheten og tilliten jeg har sett i dag mellom aktørene, skaper trygghet og fremmer sikkerhetsarbeidet, kommenterer Arne Giske konsernsjef i Veidekke.