Veidekke avvikler sin mobilknusevirksomhet

Veidekkes datterselskap, Kolo Veidekke a.s. har overdratt sin mobilknusevirksomhet til Gunnar Holth Grusforretning AS.

Dette innebærer at Gunnar Holth Grusforretning, som holder til på Kongsvinger, overtar alt utstyr og alle ansatte i Kolo Veidekkes mobilknusevirksomhet. Endringen trer i kraft fra 15. april 2002. - Mobilknusevirksomhet er ikke definert som et strategisk satsingsområde innen Kolo Veidekke. Derfor er vi veldig godt fornøyd med at denne virksomheten kan drives videre i regi av Gunnar Holth Grusforretning, som vi vurderer som den ledende mobilknuseentreprenøren i Norge i dag, sier regionsleder Sven Bigseth. Alle eksisterende avtaler som er inngått med Kolo Veidekke, vil bli videreført av den nye eieren.