<p>Foran en av investeringene i bakgrunnen: Distriktsleder Ole Stensholt (fra venstre), produksjonsleder Christoffer Hamer Olsen, fungerende leder av pukk og grus i Veidekke Industri, Geir Bartholsen, anleggsleder Espen Lepsøe og prosjektleder Thor Einar Stokke.</p>

Veidekke åpnet «nytt» pukkverk

Etter 42 års drift var det gamle anlegget på Freste utenfor Tønsberg for lengst utdatert. En total utskifting av utstyret dobler kapasiteten og leverer høyere kvalitet – på en mer skånsom måte for både kunder, ansatte og miljø.

– Vi har investert over 50 millioner kroner. Det er Veidekkes største investeringen i Pukk og grus noensinne. Det sier mye om hvor strategisk vi ser på Vestfold i fremtiden, sier Geir Bartholsen, prosjektleder for moderniseringen på Freste pukkverk, og fungerende leder i forretningsområde Pukk og grus i Veidekke Industri. Han forteller at anlegget fra 1976 over tid har slitt med havarier og å levere jevn kvalitet. Også i et HMS-perspektiv var det gamle anlegget en utfordring.

Mer effektivt
En ny og bedre plassering på tomta gir større og mer oversiktlige arealer for ansatte og kunder som skal hente masser. Nye maskiner og muligheter for å kunne styre produksjonen digitalt via nettbrettsløsninger vil gi store driftsfordeler i en mer effektiv produksjon med færre ressurser.

– Tidligere måtte vi ha fire mann for å drifte anlegget, nå kan vi klare oss med én mann som kan styre alt via et nettbrett, forteller anleggsleder på Freste Pukkverk, Espen Lepsøe. Pukkverket på Freste er ikke det første digitaliserte pukkverket i Veidekke, men det er det første som er planlagt og bygget med tanke på digital styring.

200 digitale vakter
Jone Mæland er teknisk sjef hos Nordic Bulk, leverandør av utstyret på Freste. – De digitale løsningene er bygget inn i en Programmerbar Logisk Styring. I alt er det cirka 200 digitale vakter som kan overvåkes og styres via et nettbrett. Skjer det noe ett sted i en full produksjon, så stopper det som kommer bak, slik at det ikke er fare for at anlegget blir overkjørt. Anlegget er svært fleksibelt som gir veldig mange muligheter, understreker Mæland.

Prosjekteringen av et nytt anlegg begynte med et forprosjekt i 2016. Grunnarbeidene er gjort med Veidekkes egne ressurser, med oppstart tidlig i 2018. Tre aktører var inne i bildet, der Nordic Bulk høsten 2017 ble valgt som leverandør av utstyret.

Bartholsen forteller at produksjonskapasiteten nå er 500 tonn i timen, om lag det dobbelte av hva anlegget kunne produsere tidligere. Fleksibiliteten er også stor, det er mulig å kjøre grovknuser og finverk hver for seg. En annen stor miljøgevinst er at investeringen i nytt produksjonsutstyr krever mindre energi som igjen gir mindre utslipp.

– Vi får nå sikrere drift, tilsyn og vedlikehold. For å skjerme naboer og våre egne ansatte er knusebygget nå støyskjermet. Alle nedslippspunkter har aktiv støvdemping med støvtåke. I Løpet av byggeperioden har det ikke vært registrert noen skader. Det nye anlegget er bygget både innenfor tid og budsjett, her må vi takke alle impliserte, både interne og eksterne aktører, sa Bartholsen i sin tale ved åpningen på Freste.

N B! Åpningsseremonien ble avholdt på et område på Freste pukkverk som var avstengt for anledningen, og det var ikke behov for verneutstyr.