Veibråk i vest

Ved fremleggelsen av forslag til statsbudsjett varslet regjeringen flere kutt og utsettelser i kommende infrastrukturprosjekter. Et av disse var arbeidet med fellesprosjektet Arna-Stanghelle. Dette ble det bråk rundt, og regjeringen må belage seg på langt mer uro i vest om man ikke vurderer å legge dette prosjektet inn igjen i budsjettet.