– Jeg kjenner meg trygg på at vi har valgt den beste løsningen for alle berørte parter, sier direktør Tone Lindberg Grøstad i Maskingrossisternes Forening (MGF). Foto: Jørn Wad
– Jeg kjenner meg trygg på at vi har valgt den beste løsningen for alle berørte parter, sier direktør Tone Lindberg Grøstad i Maskingrossisternes Forening (MGF). Foto: Jørn Wad

Vei og Anlegg 2022 flyttes til mai

Styret og administrasjonen i Maskingrossiterens Forening (MGF) har besluttet å flytte Vei og Anlegg fra 16. – 19. februar til 11. – 14. mai.

Vei og Anlegg, som er Nordens største anleggsmesse, består av mange, veldig store anleggsmaskiner som krever lang forberedelsestid for både logistikkplanlegging, transport til Lillestrøm og innkjøring i hallene.

– Med den nye og usikre situasjonen rundt utviklingen av covid-19 og restriksjoner fra myndighetene, ble det i dag besluttet å flytte messen til våren, heter det i en melding fra MGF.

– Grundig vurdering
– MGF er også eier av SMART industri, og sammen med Nova Spektrum (tidligere Norges Varemesse) har vi funnet en mulighet til å rokkere SMART industri til et senere tidspunkt og dermed finne en åpning for Vei og Anlegg, sier direktør i MGF, Tone Lindberg Grøstad, i meldingen. SMART industri er etter byttet flyttet til 23. – 25. mai.

– Styret har gjort en meget grundig vurdering av situasjonen den pågående pandemien har stilt oss overfor, og vi har kommet til at det eneste riktige er å flytte messen allerede nå. Bare ved å gjøre dette grepet nå, sikrer vi at utstillerne får tid nok til å områ seg i forhold til maskinene de skal vise frem. Det var naturlig nok ingen enkel beslutning. Men det var den riktige avveiningen, og styret var enstemmig i sin konklusjon, sier Grøstad.

Hun peker på at en beslutning om å flytte Nordens største utstilling av maskiner, verktøy og tjenester til bygg og anlegg, er en avgjørelse med vidtrekkende følger.

– Vei og Anlegg har en ekstra utfordring som ikke så mange andre messer har, nemlig tusenvis av tonn med utstyr som skal flyttes til Lillestrøm og på plass inne i messehallene. Det betyr at det er viktig å skape en trygghet for utstillerne. De trenger tid til å endre sine planer, og til å få på plass en ny logistikkplan. Derfor var det viktig å ta beslutningen allerede nå, legger Grøstad til.

– Hadde vi ikke hatt den enorme logistikkplanen som Vei og Anlegg krever, hadde vi kanskje kunnet vente med å ta avgjørelsen til vi ser den videre utviklingen i pandemien. Men vi ønsker å gi utstillerne og besøkende trygghet for at vi tar vårt ansvar som arrangør på høyeste alvor, og at vi alltid har deres sikkerhet og interesse i sentrum. Selv om det er en stor beslutning, og det naturlig nok betyr utfordringer for mange, er vi trygge på at utsettelsen blir tatt positivt imot, understreker Tone Lindberg Grøstad.

Direktøren sier det er viktig for MGF å informere alle berørte parter så raskt som mulig, slik at man gir alle muligheter til å endre planene sine.

Utfordringer
MGF er klar over at en så stor messe vil by på ekstra utfordringer for dem som må endre planer, men Grøstad er likevel tydelig på at den beslutningen som nå er tatt, representerer det minste av flere onder.

– Ingen ønsker den situasjonen landet vårt, og for den saks skyld hele verden, er oppe i. Det som har vært viktig for MGF under disse forholdene, er å velge den beste løsningen innenfor det mulighetsrommet som eksisterer. Jeg kjenner meg trygg på at det er akkurat det vi har gjort, og at alle berørte parter kjenner seg ivaretatt, slår hun fast.