Vegvesenet vurderer kva dei skal gjere med Sømmevågen-prosjektet

Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) anbefaler Statens vegvesen å avvise alle tilbydarane i Sømmevågen-prosjektet, og lyse ut arbeidet på nytt.

KOFA har vurdert klagane frå tre av fire entreprenørar som ga tilbod på bygging av ny veg i Sømmevågen, melder vegvesen.no.

Då tilboda kom inn i mai, avviste Statens vegvesen tre av fire tilbod på grunn av manglande dokumentasjon. Tre av tilbydarane har klaga.

KOFA har nå vurdert klagene og anbefalar Statens vegvesen å lyse ut heile arbeidet på nytt. Statens vegvesen har ikkje tatt stilling til om anbefalinga skal takast til følge.

– Vi har to moglegheiter, seier seksjonsleiar i Statens vegvesen, Øivind Kommedal. Vi kan velje å skrive kontrakt med entreprenøren som er innstilt, Kruse Smith Entreprenør og Bjelland AS, eller vi kan avvise dei også, og lyse ut arbeidet på nytt, slik KOFA anbefaler.

– Saman med juristane skal vi ta ei avgjerd i løpet av nokre dagar, seier Kommedal.

- Beklagelig dersom Statens vegvesen ikke velger laveste tilbyder, sier administrerende direktør Trond Viding Tvedt i Risa AS i en pressemelding.

- Begrunnelsen var manglende dokumentasjon hos de tre andre. KOFA presiserer (Avsnitt 44) om § 21-4 at "Bestemmelsen gir dermed en rett for oppdragsgiver til å be om opplysninger, men pålegger ingen plikt...". Vi tolker dette slik at KOFA mener at SVV i dette tilfellet kan innhente supplerende opplysninger og skrive kontrakt med laveste tilbyder, sier Tvedt.

- På denne måten vil SVV spare 20 millioner kroner. Aller viktigst for oss er det likevel at vi nå har fått en klarere presisering av hvordan konkurransereglene skal håndteres. Jeg håper dette i tiden framover vil bidra til å gjøre det mer forutsigbart når vi skal levere tilbud til SVV, legger Tvedt til.