Tretten bru. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Tretten bru. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Vegvesenet utfører spesialinspeksjon på de 14 stengte bruene

14 bruer blir inspisert og kontrollert på nytt i etterkant av Tretten bru kollapsen denne uken.

En spesialinspeksjon er en utvidet inspeksjon som utføres på hele brukonstruksjonen.

– Etter innledende undersøkelser av årsakene til brukollapsen av Tretten bru har vi fremdeles ingen forklaring på hvorfor dette skjedde. For å være helt sikre på at noe slikt ikke skal skje igjen, har vi valgt å stenge alle bruer av samme type som Tretten bru. SINTEF skal gjennomføre en granskning og politiet etterforsker ulykken. Statens vegvesen ber nå også alle bruforvaltere om å iverksette en spesialinspeksjon, sier Morten Wright Hansen i Vegdirektoratet som har satt i gang spesialinspeksjonen, i en pressemelding.

Det som skal sjekkes i inspeksjonen er:
* Knutepunkter og skjøter - spesielt med hensyn til svekkelser, mangler mm.
* Alle opplagringer skal undersøkes spesielt og fotograferes.
* Alle skrudde forbindelser skal sjekkes.
* Sveisede forbindelser skal sjekkes.
* Deformasjon og setninger skal registreres.

– Det viktigste er sikkerhet. Det skal være trygt å ferdes på norske veier og over norske broer. Vi skal sørge for at broene er trygge før de åpnes igjen. Et ledd i dette er grundige inspeksjoner, som nå skal gjøres på samtlige av de stengte broene, sier Wright.

Broene som ble stengt tirsdag denne uken og som nå skal spesial inspiseres er:
Moumbekken bru i Fredrikstad
* Bliksland bru i Indre Østfold
* Statsrådveien bru i Eidsvoll
* Sundbyveien bru i Eidsvoll
* Fjell-Leet bru i Eidsvoll
* Blakkesrud bru i Eidsvoll
* Sletta bru i Eidsvoll
* Majorplassen bru i Kongsberg
* Evenstad bru i Stor-Elvdal
* Skubbergsenga bru i Eidskog
* Ny Flisa bru i Åsnes
* Norsenga bru i Kongsvinger
* Tveit bru i Vang
* Skytebanen bru i Grane