Statens vegvesen håper at alt arbeidet med å finne svar i kjølvannet av boltebruddet er klart før årsskiftet. Foto: Trond Joelson

Vegvesenet uenig med kinesisk entreprenør - har mottatt rapport og håper å kunne gi boltesvar før årskiftet

Statens vegvesen har mottatt en foreløpig rapport om boltebruddet på Hålogalandsbrua, men sier det er for tidlig å kommentere innholdet i den. 

– Vi har mottatt en foreløpig rapport og det jobbes videre med en prosjektrisikoanalyse. Før dette arbeidet er ferdig, og vi har hatt en gjennomgang med entreprenøren, så kan vi ikke uttale oss om detaljer, opplyser prosjektleder Hans Jack Artnzen til Byggeindustrien.

Tidligere i høst kunne Byggeindustrien fortelle at Vegvesenet og entreprenøren Sichuan Road and Bridge Group ikke er enige om hvem som skal ta regningen etter boltebruddet på Hålogalandsbrua.

Vegvesenet har anslått at regningen vil komme på noen titalls millioner kroner.

Vegvesenets egne eksperter har tidligere sagt boltebruddet skyldes en produksjonsfeil, noe kinesiske Sichuan Road and Bridge Group (SRBG) har vært uenige i.

Dermed ble det satt ned et uavhengig ekspertutvalg som skulle vurdere årsaken til boltebruddet.

Det er dette arbeidsutvalget som nå har levert sin foreløpige rapport til Vegvesenet. Ifølge NRK kommer arbeidsgruppen fra Sintef-miljøet på NTNU. De har ikke vært med i prosessen tidligere.

– Vi håper at vi har dette arbeidet klart før årsskifte, opplyser Hans Jack Arntzen til Byggeindustrien.

Skifter alt

Det var i sommer Statens vegvesen bestemte at alle de 344 boltene som holder de to bærekablene på Hålogalandsbrua skal skiftes.

Beslutningen kom etter at det ble oppdaget brudd i en av boltene for innfesting av bærekablene til E6 Hålogalandsbrua den 9. januar i år.

– Den defekte bolten er skiftet ut, samt noen få til. Det er gjort undersøkelser både av oss og av entreprenøren for å finne årsaken til at en bolt fikk brudd. Vi har brukt DNV og de har kommet fram til at årsaken er såkalt «HISC» (hydrogenindusert sprekking journ.anm). Med bakgrunn i dette har vi vurdert det slik at alle boltene må skiftes ut. Dette har vi tatt opp med entreprenøren som en reklamasjonssak, sa prosjektdirektør i Statens vegvesen region nord, Stein Johnny Johansen til Byggeindustrien tidligere i høst.

Høyt prioritert

Byggeindustrien har ikke lykkes med å få en kommentar fra SRBG, men kontraktsjef i SRBG Norge, Alexandros Tsetsis, sa tidligere i høst at saken har høy prioritet hos dem.

– SRBG har i samarbeid med flere spesialister utført testing og evaluert årsaken til bruddet. Som det kommer frem i Statens vegvesens kommentar, er det ikke noen hemmelighet at partene på nåværende tidspunkt ikke er enige når det gjelder ansvarsforholdene. På tross av uenigheten har vi en god dialog og ser positivt på initiativet når det gjelder et ekspertutvalg, sa Tsetsis til Byggeindustrien.