Betong-leveranse med hest til fastmerke for Sotrasambandet ved Kolltveit i Fjell. Foto: Geir BrekkeRune Samnøy og hesten GM. Foto: Geir BrekkeNår det er kupert terreng kan leveransen skje med såkalt kløv. Foto: Rune SamnøSlik ser et ferdig fastmerke ut, støpt i betong og med måleinstrument på toppen. Foto: Geir BrekkeFoto: Geir BrekkeFoto: Geir Brekke

Vegvesenet tyr til hestekrefter på Sotrasambandet

Det blir brukt transport med hest når Statens vegvesen skal få opp fastmerker til veibyggingen på riksvei 555 Sotrasambandet.

Det skriver Vegvesenet i en pressemelding på sine nettsider.

Det blir, ifølge pressemeldingen, satt opp omtrent 30 fastmerker i området der veien er planlagt. De fleste av disse er søyler på knappe 1,3 meters høyde, som plasseres på høydedrag i terrenget, skriver Vegvesenet.

Utplasseringen er i gang på begge sider av fjorden, i Bergen og Fjell kommuner.

Der det ikke går an å komme frem med biltransport, blir det benyttet hest, skriver Vegvesenet. Der hvor veien tillater det, skjer dette med vogn, men i kupert terreng kan hesten bære betongen på ryggen frem til plassen der fastmerket skal bygges.

Det er den kastrerte hingsten GM som står for de tyngste takene under transporten. Hesteeier er Rune Samnøy, som er fagmann på geometrisk innmåling. Han har avtale med Statens vegvesen på oppdraget.

Fastmerkene skal benyttes ved innmåling og stikning for entreprenørene som får kontrakten for bygging av Sotrasambandet. Også ved byggherrekontroll er det bruk for slike merker, skriver Vegvesenet. Fastmerkene gir et ensartet grunnlagsnett på veistrekningen under hele byggeperioden, heter det i pressemeldingen.