Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Vegvesenet tester nye opplæringskrav på sine prosjekter

Snart må alle som skal jobbe for Statens vegvesen på eller ved riks- eller fylkesvei, bestå en elektronisk prøve i arbeidsvarsling.

Det skriver Statens vegvesen i en tekst oversendt til Byggeindustrien.

Arbeidsvarsling

Arbeidsvarsling vil si utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner, innhenting av skiltvedtak fra myndigheter, praktisk arbeid for å sikre arbeidsområde, samt midlertidig trafikkomlegging og oppfølging.

Håndbok N301 forteller hvordan arbeid på og langs vei skal sikres og varsles, og krever at alle som skal arbeide på eller ved riks- eller fylkesvei skal ha opplæring i arbeidsvarsling. Slike kurs har gjerne blitt tilbudt entreprenører og andre av kursholdere som Statens vegvesen Vegdirektoratet har godkjent, heter det i teksten.

Hvert år gjennomgår rundt 20.000 personer slike kurs, og får med det innpass til å kunne jobbe på og ved veien. Men å følge opp og sikre god kvalitet på kursene er, ifølge Vegvesenet, krevende.

Trenger lovendring

Vegvesenet ønsker derfor nye krav til opplæring som innebærer at alle må ha kompetansebevis etter å ha bestått elektronisk prøve i arbeidsvarsling før de kan jobbe på veien. Statens vegvesen nå er godt i gang med å teste ut slike elektroniske prøver, som etter planen skal tilbys entreprenører og andre brukere i mars/april neste år, heter det i teksten fra Vegvesenet.

Overingeniør Hilde Mari Hvidsten i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

– Det betyr at det ikke lenger vil være krav om å gjennomføre kurs på så og så mange timer. Men det vil være krav om å bestå en kompetansetest. Vi tror den nye ordningen gjør det enklere å integrere arbeidsvarsling i HMS-opplæringen. Ordningen er også en forenkling ved at de som skal arbeide på veien kan ta prøven på en av Vegvesenets trafikkstasjoner når det passer, framfor å vente på en spesifikk kursdato, sier overingeniør Hilde Mari Hvidsten i Statens vegvesen.

Før en kompetansetest eventuelt skal bli et krav, trengs det dog en lovendring. Det kan tidligst skje våren 2019, heter det i teksten. Frem til lov og forskrift er på plass, vil den elektroniske prøven i arbeidsvarsling være noe Vegvesenet kan tilby bransjen som et alternativ til kurs med godkjent kursholder.

Stanser 20 til 40 prosent

En av utfordringene med dagens opplæringskrav er at muligheten til å følge opp og forvalte ordningen effektivt ikke har vært god nok, skriver Vegvesenet.

De godkjenner årlig 23.000 arbeidsvarlingsplaner for prosjekter som spenner fra enkle hull-i-veien-tiltak til store tunnelbyggingsprosjekter. Noen av planene har alt på stell, men i 20 til 40 prosent av Vegvesenets stikkprøvekontroller avdekkes så alvorlige avvik at arbeidet stanses inntil avvikene er rettet, heter det i teksten.

Hilde Mari Hvidsten understreker likevel at overgangen til elektronisk prøve ikke er grunnet i ønsker om å ta noen.

– Men det å jobbe på og langs vei er krevende, og erfaringen er at både de som skal arbeide på veien og vi som byggherre og skiltmyndighet har en vei å gå når det gjelder kompetanse på området. Kompetansetesten skal sikre tilstrekkelig og nødvendig kunnskap om krav til varsling for å lede og regulere, sier hun.