Vegvesenet tester nye, mer miljøvennlige asfaltkontrakter

Statens vegvesen tester ut ny kontraktsutforming for mer miljøvennlige løsninger for sine asfaltkontrakter.

Det kommer frem i en pressemelding torsdag, parallelt med at Vegvesenet offentliggjør årets anbudskonkurranse for asfaltering av riksveiene i Oslo 2019.

– En ting er at vi har satt som krav at gjenbruk skal benyttes i alle masser og at det skal leveres EPD (Environmental Product Declaration) for modul A1-A5 (produksjon og utlegging). Men i tillegg har vi valgt å teste ut en ordning der entreprenørene belønnes for å komme med egne ideer og forslag til løsninger som tar hensyn til klima og miljø sier Hilde Heieren i Statens vegvesen.

Fakta om kontrakten

Avtaleperioden gjelder fra 06.05.19 til og med 27.09.19.

Det settes krav til:

Gjenbruk i alle masser

EPD modul A1-A5 for punkt over 1000 tonn

Bruk av formater på utvalgte punkter

Valgfrie tilleggsytelser:

Bruk av lavtemperaturasfalt

Alternativ energikilde ved produksjon av asfalt

Asfaltutlegger med påmontert rampe for klebing

Bonus:

Tiltak som gir ytterlig reduksjon på verdiene for innlevert EPD.

I 2018 ble det brukt en kontrakt med modifiserte tildelingskriterier på Romerike, og resultatene herfra var, ifølge Vegvesenet, gode. Erfaringene er tatt med til Oslo, men i Oslo er kontrakten tredelt med både krav, tildelingskriterier og mulighet for bonus for forslag som gir ytterligere miljø gevinst, heter det videre i pressemeldingen.

– Kravene setter vi til de tiltak vi mener alle entreprenører bør være i stand til å levere nå. Tildelingskriteriene benytter vi på tiltak som kanskje ikke alle har ennå, men bør strekke seg etter å få. Bonus er lagt til for å se om vi kan få frem noe nytt eller få noe mer ut av det vi har av tiltak i dag, sier Heieren.

Det gjøres en tilsvarende kontrakt i Oppland, men Oslo skiller seg, ifølge meldingen, ut med tanke på krav til høykvalitetsmasser, størrelse på kontrakten, og at gjenbruk i massetypen SMA (Stone Mastic Asphalt, ekstra steinrik SKA) tillates.

– Dekkeprosjektet i Region øst har alltid vært opptatt av at god levetid på veidekkene er bra for miljøet. Nå utvikler vi mer systematisk bærekraftig dekkevedlikehold, der redusert bruk av energi og andre naturressurser er sentralt. Oslo-kontrakten 2019 er et viktig skritt på veien for å vise hvilke muligheter som finnes sier Torgrim Dahl, prosjektleder for Dekkeprosjektet i Region øst.

Anbudskonkurransen for Oslo er publisert i den europeiske og norske databasen for offentlige innkjøp, KGV og Doffin. Innleveringsfrist er satt til 14. februar 2019.