Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen

Vegvesenet starter opp igjen arbeidet med ny innfartsvei til Tromsø

Statens vegvesen har hentet frem planen fra 2011 og gjenopptar planleggingen av den nye innfartsåren til Tromsø, E8 Ramfjord.

Nye E8 planlegges etter samme standard som E8 Lavangsdalen, noe som betyr en vegbredde på 10 meter, midtdeler og fartsgrense 90 kilometer i timen på det meste av strekningen. Samferdselsdepartementet har besluttet at nye E8 bør bygges på vestsiden av Ramfjorden, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

–Nå setter vi i gang arbeidet som skal lede til en ferdig reguleringsplan for prosjektet, og i neste tur at spaden endelig kan gå i jorda. Vi planlegger byggingen av en trygg og god veg som gir trafikantene kortere reisevei til og fra fylkeshovedstaden, sier prosjektleder Jøran Heimdal i Statens vegvesen i meldingen.

De mener at prosjektet også vil betydelig forbedre både trafikksikkerhet og bomiljø langs dagens E8. Trafikkmengden gjennom Ramfjord vil bli redusert med 80-90 prosent ved realisering av ny europaveg.

–Vi har allerede et grunnlag for reguleringsplanen, noe som gjør at vi sparer en del tid i planleggingsfasen. Planen fra 2011 skal oppdateres slik at den svarer til dagens lover, forskrifter og veiledere. Vi kan være ferdige med dette arbeidet i løpet av 2020, sier Heimdal.

Byggetiden er estimert til tre år. Nye E8 forbi Ramfjord kan stå ferdig i 2024/2025.