Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik. Foto.Knut Opeide/Statens vegvesen

Vegvesenet starter opp fire nye veiprosjekt i 2021

Statens vegvesen er godt i gang med arbeidet med å sende nye veiprosjekter ut i markedet med penger over Statsbudsjettet for 2021.

Dette er prosjektene som skal startes opp i 2021.

* Rv 4: Hadeland etappe to

* E39: Lønset-Hjelset

* E39: Ørskogfjellet krabbefelt

* E39 Myrmel-Lunde

I tillegg kommer det midler til forberedende arbeid på E8 Sørbotn-Laukslett i 2021.

- Dette er alle veiprosjekter som vil være svært viktige med tanke på økt trafikksikkerhet og bedre framkommelighet. Nå skal vi jobbe målrettet for at de nye prosjekter skal ut i markedet så raskt det lar seg gjøre, med byggestart før sommeren 2021, sier direktør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen, Utbygging i en pressemelding.

Utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen forsetter arbeidet med 75 utbyggingsprosjekt i 2021. Dette er en blanding av store veiprosjekt, tunneloppgradering, mindre prosjekter, samt små og store bypakke-prosjekter. I tillegg kommer divisjonens planleggingsprosjekter. Regjeringen foreslår en investeringsramme på 12,8 milliarder kroner i 2021.

På rv. 4 Hadeland skal det bygges fire kilometer fire felts motorvei, og fem kilometer to og tre felts vei.

På de tre strekningene på E39 skal Vegvesenet bygge til sammen 15,8 kilometer ny trygg og effektiv vei. I Molde skal 9,3 kilometer ny vegimed midtrekkverk, forbikjøringsfelt og fartsgrense 90 kilometer i timen fra Lønset-Hjelset. Nyvegen vil avløse dagens strekning med fartsgrense 50-70 kilometer i timen og hele 95 avkjørsler.

Opp mot Ørskogfjellet mellom Ålesund og Molde skal veien utvides med et lenge etterlengtet krabbefelt. Anlegget blir 2,8 kilometer langt. Krabbefeltet blir 1,8 kilometer.

I Sunnfjord kommune i Vestland fylke, skal det bygges 3,7 kilometer ny vei inkludert en kilometer tunnel fra Myrmel til Lunde.

På E8 skal det bygges ny innfartsvei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt på E8 inn mot Tromsø. Den nye veien på 9,7 kilometer blir 2,6 kilometer kortere enn dagens strekning.

- Alle de nye veiprosjektene har det til felles at de har stått lenge i utbyggingskøen. Nå skal vi i Vegvesenet sørge for god styring av prosjektene slik at vi får mest mulig veg for pengene til avtalt byggetid, sier Davik videre.